شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

 

در این بخش، متن كامل گزارش گروه جایكای ژاپن از پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ را ارائه مینمایم. این بخش ویژه اعضا میباشد وجهت استفاده از مطالب موجود در آن باید عضو سایت باشید.

 

متاسفانه در نسخه حاضر، فصل دوم بدلیل مشكل در فایل اصلی قابل ارائه نمیباشد كه به زودی این بخش نیز ارائه خواهد شد.

 

كلیه فایلها به فرمت Word بوده و حجم تمام فصلها روی هم رفته 33 مگابایت میباشد.

 

 

 

پیشگفتار

گزارش پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ در برگیرنده نتیجه مطالعاتی است كه در فاصله زمانی فروردین 1378 تا شهریور 1379 توسط مركز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و گروه مطالعاتی ژاپنی (متشكل از مشاوران بین‌المللی پاسیفیك  و شركت اُیو) تحت قرار داد آژانس همكاریهای بین‌المللی ژاپن (جایكا) در تهران به‌انجام رسید.

درگزارش نهایی شرایط اجتماعی و فیزیكی گستره مورد مطالعه توصیف گردیده و تحلیل خسارت ناشی از زلزله بر اساس توان بالقوه زلزله‌های بزرگ نیز انجام شده است. توصیه‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران ناشی از زلزله نیز ارائه گردیده است. گروه مطالعاتی، سامانه داده‌های جغرافیایی (GIS) جامع را به عنوان پشتیبان تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج آنها تشكیل داد به طوری كه علاقمندان به تحلیل‌های شهری، ساختار تفصیلی مدیریت بحران و مطالعات و برنامه ریزی تهران بزرگ بتوانند به آسانی این داده‌ها را مورد بهره‌برداری قراردهند.

مطالعه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای گستره تهران بزرگ با موفقیت به اهداف خود مبنی بر برآورد مستدل خسارتی كه ممكن است در اثر رویداد زلزله سناریو پیش‌آید، دست یافت. بیشترین خسارت، كه براساس مدل گسل ری برآورد شده است در حقیقت به لحاظ ماهیت و بزرگا، شدیدترین در نوع خود خواهد بود كه منجر به تخریب حدود 500,000 ساختمان یا 55 درصد كل ساختمانها و تلفات تقریباً 400,000 نفر خواهد شد. اگر خسارت، عملاً در مقیاس یاد شده روی دهد، ضرر و زیان احتمالی اقتصادی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، هزینه‌ای تقریباً معادل با كل تولید ناخالص ملی را در بر خواهد داشت.

می‌توان با اطمینان اظهار نمود كه این مطالعه توجیه مستدلی است برای اهمیت و ضرورت اجرای اقدامات مناسب پیشگیری و مدیریت بحران در شهر تهران كه بسیاری از فعالیت‌های ملی در آن متمركز است.

اصولاً پیشگیری و مدیریت  بحران شهری از مهمترین تعهدات اجرایی شهرداریها محسوب می‌شود. بدین منظور طرح پیشگیری و مدیریت  بحران ناشی از زلزله باید با ابتكار و پیشگامی شهرداری تهران تهیه و به اجرا درآید.

جای دارد از مساعی همه جانبه جناب آقای مهندس ابوالقاسم آشوری كه با حمایت‌های بی‌دریغ خود موجبات اجرای این پروژه را فراهم آوردند و همچنین از اهتمام جناب آقای مهندس قاسم تقی‌زاده خامسی (معاونان وقت فنی و عمرانی شهرداری تهران) برای تداوم كار پروژه در زمان مسئولیتشان قدردانی نماید.

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com