شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 9 - توصیه برای وارسی های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه ای

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 9 - توصیه برای وارسی تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه ای

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_09_jica_per.doc

Word

125

2 صفحه

 

 

برآورد محل، بزرگا و زمان زلزله بعدی به منظور برنامه‌ریزی عملی برای پیشگیری از زلزله مهم است.

در این مطالعه نحوه برخورد قطعی برای تدوین سناریوی زلزله بكار گرفته شد و خسارت‌ها براساس سناریو برآورد شد. اما اطلاعات كمی در مورد فاصله زمانی تا رویداد مجدد و آخرین حوادث زلزله وجود دارد. تعیین زمان رویداد زلزله سناریو مشكل است. به منظور برآورد زمان رویداد زلزله بعدی، بسیار مطلوب است كه در مورد ویژگی‌های گسل منشاء زلزله تحقیقات مفصلی انجام گیرد.

 


ادامه مطلب را در متن فایل مشاهده نمایید...

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com