شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 4- برآورد آسیبهای ناشی از زلزله

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 4- برآورد آسیبهای ناشی از زلزله

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_04_jica_per.doc

Word

17200

120 صفحه

توجه: به دلیل حجم بسیار بالای این فایلها، لطفا در صورتی كه سرعت اینترنت شما پایین است اقدام به دریافت فایلها نكنید. میتوانید از سی دی مطالب سایت نیز برای دسترسی به این فایلها استفاده نمایید.

 

 

4-1- ساختمانهای مسكونی

 

نمودار گردشی خسارت ساختمانهای مسكونی در شكل 4-1-1 دیده می‌شود، جنبه‌های اصلی زیر، برای برآورد خسارت در نظر گرفته شده‌اند:

-  تهیه پایگاه داده‌ها براساس خصوصیات ساختمانهای مسكونی گستره مورد مطالعه

- انتخاب روش مناسب برآورد خسارت و تابع آسیب با توجه به شرایط مختلف غالب در گستره مورد مطالعه

- محاسبه خسارت براساس تحلیل مناسب و بیان آن برحسب ارقام عددی گویا و روشن

چنانچه در شكل 4-1-1 مشاهده می‌شود دو عامل آماده‌سازی پایگاه داده‌ها و انتخاب روش‌های برآورد خسارت، از یكدیگر تاثیر پذیرند. برآورد خسارت به روشهای مختلف و در سطوح مختلف امكان پذیر است. یك روش مبتنی بر جزییات، برآوردی را ارائه می‌دهد كه در آن ویژگی‌های مختلف ساختمانها در نظر گرفته می‌شود و به پارامترهای ورودی بسیار زیادی نیاز دارد. به علت محدودیت‌های مكانی و مدت زمان اعتبار داده‌ها، عملاً مجموعه كامل داده‌ها وجود ندارد. بنابراین مهم است كه روش مناسبی برای برآورد خسارت انتخاب یا ابداع شود كه داده‌های موجود تا حد امكان در محاسبات دخالت داده‌ شوند.

 


ادامه مطلب را در متن فایل مشاهده نمایید...

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com