شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 5-  ارزیابی خطرپذیری هر یك از مناطق برای خطر زلزله

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 5- ارزیابی خطرپذیری هر یك از مناطق برای خطر زلزله

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_05_jica_per.doc

Word

995

9 صفحه

 

 

چنانچه از نتیجه تحلیل كمّی خطر كه در فصل 4 توضیح داده شد پیداست، هر یك از مناطق شهری تهران خطر متفاوتی از زلزله دارد. در این فصل، نتیجه تحلیل به طور تفصیلی ارزیابی شد. به علاوه، ویژگی خطر‌زایی هر منطقه با توجه به شرایط اجتماعی ویژه آن ارزیابی گردید.

پارامترهای زیر در تحلیل تفصیلی در نظر گرفته شدند:

الف) خطر زلزله و خسارت ناشی از آن

- میانگین شدت لرزه‌ای

- نسبت خسارت ساختمانهای مسكونی

- نسبت تلفات

ب )‌ شرایط اجتماعی

- تراكم جمعیت

- مساحت سرانه فضای باز

- نسبت راههای باریك

 

5-1- روش ارزیابی

هر مورد از خطر‌ات زلزله و آسیب‌های وارده بیانگر خسارت مستقیم ناشی از زلزله است. هر مورد از شرایط اجتماعی بیانگر مشكل بودن عملیات امدادرسانی، تخلیه سازی، ترمیم و شرایط زندگی پس از بحران زلزله است. ضوابط ارزیابی موارد خطرزا در جدول 5-1-1 ارائه شده است. رتبه بندیها از محاسبه مقدار میانگین هر یك از پارامترهای فوق به دست‌ آمده‌اند. ضوابط متداول رتبه‌بندی خطرات زلزله و آسیب‌های وارده، برای هر سه مدل (مدل گسل ری، مدل گسل شمال تهران و مدل شناور) به كاربرده شد. بنابراین درجه‌بندی خطر و خسارت زلزله نه تنها برای مقایسه مناطق شهری بلكه برای مقایسه خود زلزله‌ها نیز استفاده می‌شود. در این حال، درجه‌بندی شرایط اجتماعی نیز می‌تواند به‌عنوان پارامتر منحصر به فردی برای شناسایی هر مدل استفاده شود. درجه‌بندی هر یك از پارامترهای یاد شده، از روی نمودارهای راداری نشان داده شده در شكل‌های 5-2-1 تا 5-2-3 استخراج شده‌اند.


ادامه مطلب را در متن فایل مشاهده نمایید...

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com