شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 8 - توصیه برای طراحی سازه ای

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 8 - توصیه برای طراحی سازه ای

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_08_jica_per.doc

Word

2560

35 صفحه

 

 

 

این فصل توصیه برای اقدامات قانونی در جهت بهسازی طراحی سازه‌ای و اقدامات اصلاحی برای سازه‌های ضعیف موجود در شهر تهران را در بر دارد. به علاوه پیشنهاداتی در مورد اقدامات مقابله‌ای كه باید براساس جنبه‌های سازه‌ای در طرح پیشگیری زلزله لحاظ شود، ارائه شده است. این اقدامات به دو دسته اقدامات فوریتی و اقدامات بلند مدت تقسیم شده‌اند.

پس‌از تشخیص خطر، اقدامات مقابله‌ای باید هرچه زودتر یعنی ظرف مدت 5 سال انجام شوند زیرا آنها پس‌از این مدت بی‌اثر خواهند شد. بنابراین در این گزارش آن اقداماتی كه باید در طی 5 سال قطعاً اجرا شوند به‌عنوان اقدامات فوریتی و آنهایی كه به زمان طولانی‌تری نیاز دارند به عنوان اقدامات دراز مدت نام‌گذاری شده‌اند.

 


ادامه مطلب را در متن فایل مشاهده نمایید...

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com