شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 1- مقدمه

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 1- مقدمه

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_01_jica_per.doc

Word

836

10 صفحه

 

 

قسمتی از مقدمه:

 

مطالعه ریز‌ پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ (كه از این پس مطالعه نامیده می‌شود) بنابر خواست دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق همكاری با دولت ژاپن انجام گردید.

آژانس همكاری‌‌های بین‌‌المللی ژاپن (كه از این پس جایكا نامیده می‌‌شود)، نمایندگی رسمی و مسئول اجرای طرحهای همكاری‌‌های فنی دولت ژاپن، در 24 فروردین 1378 گروه مطالعاتی خود را به تهران اعزام نمود تا مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های جاری كشور ژاپن، مطالعه آغاز گردد. همچنین، مطالعه حاضر بر اساس دامنه كار توافق شده بین مركز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ (از این پس مركز مطالعات زلزله نامیده می‌‌شود) و جایكا صورت پذیرفت.

مركز مطالعات زلزله، به عنوان طرف ایرانی نماینده دولت ایران در هماهنگی با سایر مؤسسات و سازمانهای دولتی مربوط عمل نمود. طرح، تا مرحله ارائه گزارش نهایی در آذرماه 1379، تقریبا" 18 ماه به طول ‌‌انجامید.

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com