شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مطالب پژوهشگاه زلزله > نمونه سوال نیمسال اول 81-82 پژوهشگاه

 
بازگشت به صفحه زلزله

مطالب پژوهشگاه زلزله

پایداری سازه ها

نمونه سوال نیمسال اول 81-82 پژوهشگاه

پروژه درسی

نمونه سوال نیمسال دوم 79-80 پژوهشگاه

نمونه سوال مرداد 77 واحد علوم تحقیقات

نمونه سوال نیمسال دوم 77-78 واحد جنوب

سازه های خاص

نمونه سوال نیمسال دوم 81-82 پژوهشگاه

مهندسی زلزله

نمونه پروژه انجام شده درس مهندسی زلزله

طراحی مقاوم

نمونه پروژه انجام شده درس طراحی مقاوم سازه های بتنی و فولادی

تحلیل ریسک

آنالیز خطر لرزه پذیری شهر تبریز

زلزله شناسی

نمونه پروژه انجام شده زلزله شناسی

نمونه سوالات درس زلزله شناسی

Email :

Info@Vojoudi.com

درس پایداری سازه ها در پژوهشگاه مهندسی زلزله توسط آقای دکتر حسینی هاشمی ارائه میگردد و در این قسمت شما میتوانید چند نمونه سوال مربوط به سالهای گذشته را مشاهده نمایید.

متاسفانه تا به حال فرصت نکرده ام که همه نمونه سولات را در این قسمت وارد نمایم که امیدوارم به زودی این قسمت را تکمیل کنم.

 

 

پایداری سازه ها

آزمون پایداری سازه ها

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

نیمسال اول 81-82

به زودی سه نمونه سوال ذكر شده در سمت راست كه فعال نیستند به سایت افزوده خواهد شد ولی مشاهده آنها مستلزم داشتن كلمه عبور میباشد.

1-     مطلوبست تعیین بار بحرانی P در عضو زیر. اتصال میله صلب به عضو تغییر شکل پذیر به صورت کاملا صلب می‌باشد.

 

2-     در تیرستون زیر

الف: مقدار لنگر در وسط دهانه را به صورت تقریبی با فرض مشارکت مود اول 80 درصد و مشارکت مود سوم 20 درصد باشد محاسبه نمائید.

ب : مقدار محاسبه شده در قسمت الف را با نتیجه‌ای که به صورت تحلیلی بدست می آورید برای مقادیر مختلف   مقایسه کنید.

3-     در قاب زیر حدود تقریبی ضریب بار برای وضعیت بحرانی قاب را محاسبه نمائید. قاب در مقابل حرکت جانبی آزاد است. مقادیر نسبی   در شکل نشان داده شده است.

4-     با استفاده از روش پخش لنگر قاب زیر را تحلیل کنید. حرکت جانبی برای قاب ممانعت شده و نسبت    برای کلیه ستونها در کنار عضو در داخل دایره نوشته شده است. بیروی محوری تیرها صفر است. ممان اینرسی هر عضو روی شکل مشخص شده است.

5-     در قاب مساله 4 با استفاده از روش پخش سختی محدوده تغییرات ضریب بار بحرانی را محاسبه نمایید.

 

 
 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com