شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مطالب پژوهشگاه زلزله > نمونه سولات زلزله شناسی و تحلیل خطر زلزله

 
بازگشت به صفحه زلزله

مطالب پژوهشگاه زلزله

پایداری سازه ها

نمونه سوال نیمسال اول 81-82 پژوهشگاه

پروژه درسی

نمونه سوال نیمسال دوم 79-80 پژوهشگاه

نمونه سوال مرداد 77 واحد علوم تحقیقات

نمونه سوال نیمسال دوم 77-78 واحد جنوب

سازه های خاص

نمونه سوال نیمسال دوم 81-82 پژوهشگاه

مهندسی زلزله

نمونه پروژه انجام شده درس مهندسی زلزله

طراحی مقاوم

نمونه پروژه انجام شده درس طراحی مقاوم سازه های بتنی و فولادی

تحلیل ریسک

آنالیز خطر لرزه پذیری شهر تبریز

زلزله شناسی

نمونه پروژه انجام شده زلزله شناسی

نمونه سوالات درس زلزله شناسی

Email :

Info@Vojoudi.com

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر زارع که این نمونه سوال را در اختیار سایت قرار داده اند.

 

نمونه سوالات زلزله شناسی و تحلیل خطر زلزله

مدرس: دكتر مهدی زارع

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

1 را بطه بزرگا با ژرفا (عمق) زلزله چگونه است‌؟ ژرفای زلزله ها در ایران را توضیح دهید.

2 انواع موجهای لرزه ای را تعریف و از نظر سرعت سیر با هم مقایسه كنید.

3 مخرب ترین موجهای لرزه ای كه معمولا موجب خرابی های گسترده می شوند كدامند؟ چرا؟

4 محدوده اشباع و قابل اعتنا بودن مقیاسهای اندازه گیری Ms و mb را با ترسیم شكل طیف فوریه تغییر مكان با هم مقایسه كنید.

5 زلزله بیشینه (یا بیشینه محتمل) چه تفاوتی با زمینلرزه بیشینه باوركردنی دارد و هر كدام از این تخمینها برای چه رهیافتی مناسب است؟

6 زلزله های القائی را چگونه از زلزله های غیر القائی (برای نواحی كه در آن سد های بزرگ و معادن وجود دارند ) تفكیك می كنید؟

7 لایه لرزه زا به كدام قسمت از پوسته مربوط است و تعیین آن در هر ناحیه چه اهمیتی در تحلیل خطر زلزله دارد؟

8 در بازدید از پهنه زلزله زده منجیل، در مورد زمینلغزشهای فتلك و فیشم در شمال رودبار، موقعیت و دلیل رها شدن چنین توده ای از مواد زمینی (با توجه به ابعاد آن) با رسم شكل (مقطع و پلان تقریبی) توضیح دهید.

9 در صورت در دسترس بودن قانونهای كاهندگی برای شدت و شتاب زلزله در یك ناحیه، ازكدامیك از این رابطه ها برای طراحی ضد زلزله و براورد اولیه خطر ناحیه ای استفاده می كنید؟ چرا؟

10 چرا و چگونه پسلرزه ها و پیشلرزه ها را برای تحلیل خطر حذف می كنیم؟

11 دوره یازگشت چه رابطه ای با عمر مفید سازه، درصد خطر و احتمال رویداد سالیانه دارد؟

12 فرض كنید كه قرار است تا یك سایت حساس در نزدیكی شهر رودبار راه اندازی گردد. اگر محل انتخابی در نزدیكی خلیل آباد (در نزدیكی لغزش خلیل آباد) اقتصادی ترین گزینه ممكن باشد، كدامیك از گزاره های زیر به نظر شما منطقی تر است ؟ چرا؟ (فقط به توجیه منطقی نمره تعلق می گیرد.)

الف: با تثبیت دامنه لغزنده در محل ساختگاه و با رهیافت تعیینی به برآورد خطر و بیشینه زمینلرزه ممكن می پردازیم و سطح طراحی را پیشنهاد می كنیم.

ب : با توجه به سابقه رویداد زلزله1369 منجیل (Mw=7. 3) ، ساخت چنین تاسیساتی توصیه نمی شود.

ج : با رهیافت احتمالی مطابق استاندارد ها به برآورد خطر و زمینلرزه طراحی می پردازیم و محل ساختگاه را نیز در فاصله بیش از 8 كیلومتر از گسیختگیهای زمینلرزه ای و دور از لغزشهای زلزله منجیل پیشنهاد می كنیم.

 

 
 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com