شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > میراگرهای سازه > مطالعات موردی سیستم های چند درجه آزادی

 

بازگشت به صفحه زلزله

بازگشت به مقالات مهندسی زلزله

میراگرهای سازه

فهرست مطالب

مقدمه
یک مثال مقدماتی
مثال هایی از سیستم‌های میراگریهای جرمی تنظیم شده موجود
تئوری TMD برای سیستم SDOF (یک درجه آزادی)
مطالعات موردی سیستمهای یک درجه آزادی
تئوری میراگرهای جرمی تنظیم شده برای سیستم چند درجه آزادی
مطالعات موردی سیستمهای چند درجه آزادی

توضیح

مطلب حاضر توسط دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس کسگین خواهشی ارسال گردیده است. این مطلب بسیار کامل بوده و میتواند بعنوان کاملترین منبع فارسی برای بحث میراگرهای جرمی تنظیم شده قابل استناد باشد. جهت تبادل نظر با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده نمایید:

UT_engineer@Yahoo.com

در ضمن شماره تماس با ایشان: 09123374464

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

میراگرهای سازه - مطالعات موردی - سیستمهای چند درجه آزادی

 

مطالعات موردی در سیستم MDOF

این بخش ، پروفیل‌های تغییر شكل برشی را برای حالت های استاندارد مثال های ساختمانی كه در جدول 4-2 تعریف شده، معرفی می‌نماید. یك TMD واحد در طبقه بالا قرار داده می‌شود و به مود اول یا دوم تنظیم می‌شود. سازه‌ها به شتاب هارمونیك زمین طرح می‌گردند كه فركانس معادل، مساوی فركانس مبنای ساختمان‌ها می‌باشد، همچنین تحت نسخه های مختلف شتاب‌های زمین مربوط به ال سنترو و تافت كه مقیاس گشته‌اند، واقع می‌شوند. همانطور كه انتظار می‌رود، كاهش اساسی در پاسخ، برای تحریكات هارمونیكی مشاهده می‌شود (اشكال 4-46 تا 4-49 را ببینید) . میراگر، عموماً برای تحریك لرزه ای نسبت به تحریك هارمونیك كمتر موثر می‌باشد. (اشكال 4-50 تا 4-61 را ببینید) نتایج مربوط به سازه‌های با دوره تناوب كم، تاثیر بیشتر میراگر را نشان می‌دهند كه مورد انتظار است، چون پاسخ در وهله نخست به مود اول مربوط می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهند كه TMD  برای كنترل حركت مربوط به تحریك لرزه‌ای راه حل بهینه‌ای نیست.

 

 

(4-46) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 1

(4-47) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 2

 

(4-48) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 3

(4-49) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 4

 

(4-50) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 1

 

(4-51) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 1

 

(4-52) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 2

 

 

(4-53) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 2

 

 (4-54) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 3

 

(4-55) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 3

 

 

(4-56) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 3

 

(4-57) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 3

 

(4-58) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 4

(4-59) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 4

 

(4-60) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 4

 

 (4-61) تغییر شكل برشی حداكثر برای ساختمان 4

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com