شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > میراگرهای سازه > مقدمه

 

بازگشت به صفحه زلزله

بازگشت به مقالات مهندسی زلزله

میراگرهای سازه

فهرست مطالب

مقدمه
یک مثال مقدماتی
مثال هایی از سیستم‌های میراگریهای جرمی تنظیم شده موجود
تئوری TMD برای سیستم SDOF (یک درجه آزادی)
مطالعات موردی سیستمهای یک درجه آزادی
تئوری میراگرهای جرمی تنظیم شده برای سیستم چند درجه آزادی
مطالعات موردی سیستمهای چند درجه آزادی

توضیح

مطلب حاضر توسط دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس کسگین خواهشی ارسال گردیده است. این مطلب بسیار کامل بوده و میتواند بعنوان کاملترین منبع فارسی برای بحث میراگرهای جرمی تنظیم شده قابل استناد باشد. جهت تبادل نظر با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده نمایید:

UT_engineer@Yahoo.com

در ضمن شماره تماس با ایشان: 09123374464

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

میراگرهای سازه - مقدمه

 

مقدمه

 

یك سیستم میراگر جرمی فعال (TMD) ، وسیله ای متشكل از یك  جرم، فنر و یك میراگراست كه به منظور كاهش پاسخ دینامیكی سازه، به آن متصل می‌گردد. فركانس میراگر به میزان فركانس سازه‌ای بخصوصی تنظیم می‌گردد تا هنگامی كه این فركانس تحریك گردد، میراگر در فاز مقابل (مخالف) حركت سازه مرتعش شود. انرژی توسط نیروی اینرسی میراگر كه بر روی سازه اعمال می‌گردد، تلف می‌شود. ایده TMD، ابتدا توسط Farhm در سال 1990 به كاربرده شد تا حركت غلتشی (گردشی) كشتی‌ها و ا رتعاشات بدنه كشتی را كاهش دهد. بعدها یك تئوری برای TMD در یك مقاله توسط Ormondray & Den Hartog (1928) ارائه شد كه بحث مبسوطی از تنظیم (tuning)  بهینه و پارامترهای میرایی نیز در كتاب ارتعاشات مكانیكی Den Hartog (1990) به بحث قبلی اضافه گردید. تئوری اولیه ، برای یك سیستم یك درجه آزادی (SDOF) بدون میرایی كه تحت تحریك نیروی سینوسی قرار می‌گرفت، قابل استفاده بود. توسعه تئوری مزبور برای یك سیستم
 یك درجه آزادی
(SDOF) با میرایی توسط محققین متعددی مورد تحقیق و
بررسی واقع شده است. بعدها مشاركت های قابل توجهی در خصوص این موضوع  توسط
Randall و همكاران (1981)، Warburton (1980,1981,1982) و Tsai & Lin (1993) انجام شد.

این بخش با یك مثال مقدماتی از طراحی TMD و توصیف مختصری از اسباب و آلات و كاربرد میراگرهای جرمی فعال در سازه‌های ساختمانی آغاز می شود. تئوری قوی TMD برای سیستمهای یك درجه آزادی كه برای تحریك نیروی هارمونیكی و حركت هارمونیكی زمین طرح می‌گردند در فصل بعدی مورد بحث واقع می‌شود. موارد متنوعی از جمله یك سیستم TMD بدون میرایی كه به یك سیستم یك درجه آزادی بدون میرایی متصل می گردد، همچنین یك سیستم TMD با میرایی كه به یك سیستم یك درجه آزادی بدون میرایی ملحق می‌شود و یك سیستم TMD با میرایی كه به یك سیستم یك درجه آزادی با میرایی وصل میشود، مورد ملاحظه واقع می‌شوند. پاسخ‌های تاریخچه زمانی برای محدوده‌ای از سیستم‌های یك درجه آزادی كه به TMD با تنظیم بهینه متصل شده‌اند و تحت تاثیر تحریك لرزه‌ای و هارمونیكی واقع شده‌اند، ارائه می‌شوند. سپس تئوری مزبور برای سیستم های چند درجه آزادی (MDOF) تعمیم و توسعه می‌یابد . از آنجاییکه كه TMD برای میرا نمودن ارتعاشات یك مود خاص استفاده شود، یك روش ارزیابی و تشخیص برای محل های قرارگیری بهینه TMD ها در سیستم‌های ساختمانی در این بخش بحث می‌شود. همچنین مثال‌های متعددی تهیه شده اند تا سطح كنترلی كه بوسیله چنین وسایل غیر فعال (Passive) برای هر دوی بارها و تحریكات هارمونیكی و لرزه‌‌ای قابل حصول است، نشان داده شود.

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com