شما اینجا هستید: زلزله و عمران ایران > شوخی با مهندسان

 

شوخی با مهندسان

برج مخابراتی تهران در حال ساخت

در مورد مهندسی عمران

مهندس عمران یعنی مهندسی تمدن، مهندسی برای پیشرفت زندگی و مهندسین عمران بیش از هر مهندس دیگری در تقابل مستقیم با جامعه هستند و فعالیتهای آنها تاثیر مستقیم در زندگی انسانها دارد.

ایا تابحال اندیشیده اید که نتیجه اشتباه یک پزشک و یک مهندس عمران میتواند چه اثراتی را در بر داشته باشد؟ نمیخواهم ارزش علم پزشکی را زیر سوال ببرم، ولی باید بدانیم که در صورت اشتباه یک مهندس عمران جان هزاران انسان به خطر می افتد!! و مهندس عمران میتواند با طراحی دقیق و محاسبات استادانه خود جان افراد بیشماری را از مرگ نجات دهد. با اشتباه یک پزشک جان بیمار تحت معالجه او بخطر می افتد، ولی با اشتباه یک مهندس جان ساکنان یک شهر و منطقه در معرض خطر قرار میگیرد. پس با اندیشیدن در اهمیت رشته خود سعی کنیم تا میتوانیم به اندوخته های علمی خود بیافزاییم.

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : Civil@vojoudi.com

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com