شما اینجا هستید: زلزله و عمران ایران > شوخی با مهندسان > رشته های مهندسی پر طرفدار

 

شوخی با مهندسان

رشته های مهندسی پر طرفدار

لغتنامه مهندسین عمران

چهار قانون طلایی مهندسین

مهندسین چگونه کار میکنند؟

یادواره مهندسین

زباله های مهندسی

کاریکاتور ساخت و ساز

دنیای بدون مهندس

کاریکاتور کار تیمی

رشته های مهندسی پر طرفدار

 

رشته های مهندسی پر طرفدار

برگرفته از روزنامه ایران: http://www.iran-newspaper.com/1383/831206/html/special2.htm

 

مهندسى زراعت و اصلاح نباتات با گرایش دوم خرداد
مهندسى كامپیوتر با گرایش گردگیرى سیستم هاى عامل
مهندسى ترافیك با گرایش شمارش ماشین هاى زوج و فرد
مهندسى مواد با گرایش هاى تلخى، گرتى، علف و...
مهندسى كشاورزى با گرایش مهندسى كشاورزى واینا
مهندسى آمار با گرایش خالى بندى در تریبون هاى رسمى
مهندسى گاودارى با گرایش راسته
مهندسى شیمى با گرایش SO2
مهندسى پشم و پوست با گرایش كریستین دیور
مهندسى پرورش شترمرغ (باوركنید این یكى دیگر حقیقت داره!)
مهندسى صنایع آرد با گرایش سنگكى (دانشگاه مشهد) بربرى (دانشگاه تبریز)
مهندسى پزشكى با گرایش خاص براى كسانى كه مادرشان آرزوى دكترمهندس شدن شان را دارند.
مهندسى آب با گرایش فاضل آب
مهندسى هوا و فضا (براى آنهایى كه حسابى هوایى شده اند)
مهندسى قدرت با گرایش سر و سینه وپشت بازو
 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com