شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > آموزش مفاهیم زمین لرزه > مکانیزم خرابی در زلزله

 
بازگشت به صفحه زلزله

آموزش مفاهیم زمین لرزه

مفاهیم اولیه

آشنایی با مفاهیم  کلی

تشکیل اولیه کره زمین
ساختار درونی کره زمین
زمین متغیر و تئوری صفحه زمین ساخت
تغییر شکل پوسته ای

گسل و انواع آن

پدیده زلزله

انواع زمین لرزه

مکانیزم خرابی در زمینلرزه ها

کانون و عمق زلزله

موجهای لرزه ای

لرزه نگاری

اندازه گیری زمینلرزه

پیش بینی زمینلرزه

مطالب متفرقه

داستانهای باستانی در باره زلزله

گالری عكس زلزله

Email: Info@Vojoudi.com

مکانیزم خرابی در زلزله

 


نویسنده : مهدی وجودی

Info@Vojoudi.com

 

مکانیزم خرابی در زلزله

عواملی که در یک زلزله باعث ایجاد خسارت میگردند عبارتند از:

 

1-    نیروهای درونی شدید ایجاد شده بر اثر جنبش شدید زمین

2-    آتش سوزی های ناشی از زمینلرزه

3-    تغییر در خواص فیزیکی خاکها ( نشستها، پدیده آبگونگی و ... )

4-    بر اثر جابجائی مستقیم گسلها در محل ساخت سازه ها

5-    بواسطه زمین لغزشها ( زمین لغزش عبارتست از فروریزش دامنه شیبها )

6-    بواسطه موجهای بلند ایجاد شده توسط زلزله در دریاها ( آبرانش )

 

از بین عوامل فوق، جبش شدید زمین، مهمترین عامل خرابی و تلفات جانی در زلزلهها میباشد. که با معرفی امواج لرزه و اندازه گیری آنها، این بحث ادامه مییابد.

خطر آتش سوزی پس از زمین لرزه نیز باید مورد تاکید قرار بگیرد. در ایران بدلیل مصالح مورد استفاده تا کنون گزارش زیادی از آتش سوزیهای پس از زلزله دریافت نشده است ولی در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا، که چوب یکی از مهمترین مصالح استفاده شده در ساختمانها میباشد، گزارشهای زیادی وجود دارد، همانند زلزله سال 1906 سان فرانسیسکو و یا زلزله 1923 شهر توکیو.

          شاید جابجایی مستقیم در اثر گسلش ترسناکترین جنبه زلزلهها از دید عموم مردم باشد، با این حال در مقایسه با جبش شدید زمین، این گونه آسیب بسیار نادر است. منطقهای که در معرض گسلش قرار دارد، بسیار کمتر از سطحی است که از تکانهای شدید زمین تاثیر میپذیرد. 

 

 

 

 
 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com