شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > خطر زلزله در شهرهای ایران > تصاویری از گسل شمال تبریز

 

بازگشت به صفحه زلزله

خطر زلزله در شهرهای ایران:

زلزله در ایران

تاریخ زلزله های ایران

زلزله در تهران

عکس از گسلهای تهران 4-5-83

یک سانتی متر جابجائی سالانه در جنوب البرز

زلزله در تهران

امن ترین و زلزله خیز ترین نقاط تهران اعلام شد

نقشه گسلهای تهران

زلزله درتبریز

مقاله: صدای پای زلزله در تبریز

پهنه منطقه گسل شمال تبریز

تاریخ زمینلرزه های تبریز

تصاویری از گسل شمال تبریز (فروردین 1383) 15-8-83

تصاویری از ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز (بهمن 1382)  15-8-83

تصاویری از گسل شمال تبریز و ساخت و ساز در حریم آن (سال 1380)  15-8-83

نقشه های خطر زلزله

نقشه خطر زلزله در ایران

نقشه خطر زلزله جهان

Email :

Info@Vojoudi.com

تصاویری از گسل شمال تبریز (فروردین 1383)

 

در دهم فروردین ماه سال 83 به همراه دو تن از دوستان، مهندس علی شهبازیان ( کارشناس ارشد مهندسی زلزله ) و آقای اسماعیل زاده ( زمین شناس ) به منطقه شمال فرودگاه تبریز مراجعه نمودیم و به جمع آوری مستنداتی مبنی بر فعالیتهای اخیر گسل شمال تبریز پرداختیم.

بدلیل کاهش حجم، ابعاد عکسها پایین آورده شده است.

 

نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که رودخانه ای که در منطقه جریان دارد، با وجود اینکه یک رودخانه قدیمی است ولی همچنان به مرحله رسوبگذاری نرسیده است. همانگونه که در تصویر 3 دیده میشود، قطعات بالا آمده کاملا در این محل مشخص است و بریده شدن این قطعه بالا آمده توسط جریان رودخانه مشهود است. جوان بودن بستر رودخانه، حاکی از فعال بودن گسل و ادامه روند بالا آمدگی در این منطقه دارد. با وجود اینکه گسل شمال تبریز بیشتر به عنوان یک گسل امتداد لغز راست گرد شناخته میشود ولی در بازدیدهای بعمل آمده نمودهای فشاری بیشتر بچشم میخورد که احتمالا بدلیل شرایط موضعی است.

(برای بزرگ شدن تصاویر بر روی آنها کلیک کنید)

تصویر 1: یک نمای پاناراما از زون خرد شده در محل عبور گسل شمال تبریز

فعالیت گسل شمال تبریز

تصویر 2:

در ترانشه ای که برای احداث راه در قسمت غربی رودخانه ایجاد شده بود، در دیواره کوه رسوبات جوانی مشاهده میشد که در ارتفاعی حدود 5 متر بالاتر از بستر رودخانه قرار داشت. این نشان میدهد که محل مذکور روزگاری نچندان دور جزو بستر رودخانه بوده است که طی فرایندی سریع بالا آمده است.

فعالیت گسل شمال تبریز

 

تصویر 3:

همانطور که گفته شد، در قسمتی ار کف رودخانه، روند بالا آمدگی کاملا مشخص است

فعالیت گسل شمال تبریز

 

تصویر 4:

این مورد را زیاد مطمئن نیستم، ولی آنچه که بنظر مرسد، ایجاد تراستها طی فعالیتهای مختلف است. ولی در این زمینه باید بیشتر کار شود!

فعالیت گسل شمال تبریز

 

تصویر 5:

تغییر شکلها و شکستگیها

فعالیت گسل شمال تبریز

 

تصویر 6:

فعالیت گسل شمال تبریز

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com