شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > نمونه سوالات امتحانی

پیوندهـــــــا

بازگشت به صفحه اصلی سایت

بازگشت به مهندسی عمران

بازگشت به مجموعه آموزش مهندسی عمران

درباره مجموعه

گزارش آزمایشگاه

پروژه های محاسباتی

پروژه های تحقیقاتی

نمونه سوالات

تمرینات کلاسی

زبان تخصصی

گزارشهای كارآموزی

دروس عمومی

آیا نمونه سوال دانشگاه شما در لیست نیست؟ نمونه سوالات خود را بفرستید تا مجموعه ای کاملتر داشته باشیم!

Info@Vojoudi.com

 

:مطلب جدید

: فایل به فرمت PDF

: قابل مشاهده همزمان

: قابل چاپ

: فایل AutoCAD

: فایل Excel

: فایل Power Point

: فایل Word

 

 

آموزش مهندسی عمران - نمونه سولات امتحانی

 

از Acrobat Reader نگارش 7  استفاده نمایید!

دسترسی به این بخش از مطالب توسط رمز عبور محدود گردیده است. دریافت رمز عبور

 

مشخصات

كد عنوان درس استاد مربوطه دانشگاه ارسال كننده تاریخ درج

1

exm02_01

استاتیك 1

-

آزاد خرم آباد

سهیل سروش

26-03-84

2

exm02_02

استاتیك 2

-

آزاد همدان

امیرحسین نیكجو

2-04-84

3

exm02_03

استاتیك 3

مهندس مسعود كافی

آزاد انزلی

هومن مدبرنیا

08-04-84

4

exm03_01

اصول مهندسی زلزله - میانترم

دکتر فرجودی

تهران

   

5

exm03_02

اصول مهندسی زلزله

دکتر اصغر وطنی اسكوئی

شهید رجایی

هادی كاظمی

04-03-84

6

exm03_03

اصول مهندسی زلزله

دكتر نعمت حسنی

آب و برق عباسپور

-

08-04-84

7

exm04_01

اقتصاد مهندسی - پایانترم

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

8

exm04_02

اقتصاد مهندسی - پایانترم (2)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

9

exm04_03

اقتصاد مهندسی - پایانترم (3)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

10

exm04_04

اقتصاد مهندسی - پایانترم (4)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

11

exm04_05

اقتصاد مهندسی - پایانترم (5)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

12

exm04_06

اقتصاد مهندسی - پایانترم (6)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

13

exm04_07

اقتصاد مهندسی - پایانترم (7)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

14

exm04_08

اقتصاد مهندسی - میانترم (1)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

15

exm04_09

اقتصاد مهندسی - میانترم (2)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

16

exm04_10

اقتصاد مهندسی - میانترم (3)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

17

exm04_11

اقتصاد مهندسی - میانترم (4)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

18

exm06_01

بناهای آبی

دکتر احمدی

تهران

   

19

exm14_01

روسازی راه

دکتر لطیفی

تهران

   

20

exm14_02

روسازی راه (2)

دکتر لطیفی

تهران

   

21

exm15_01

روشهای اجرای ساختمان

دکتر مهدی قالیبافیان

تهران

   

22

exm17_01

سازه های بتنی 1

مهندس رمضان نیا

آزاد اهواز

سام گلدار

02-04-84

23

exm17_02

سازه های بتنی 1

دكتر فرهاد كمیلی

صنعتی شاهرود

ربابه جزائی

02-04-84

24

exm18_01

سازه های بتنی 2

مهندس رمضان نیا

آزاد اهواز

سام گلدار

02-04-84

25

exm18_02

سازه های بتنی 2

مهندس هلاكوئی

آزاد اهواز

علیرضا ابراهیمی

08-04-84

25

exm18_03

سازه های بتنی 2

-

آزاد كاشان

حسین بروجردی

022-04-84

26

exm20_01

سازه های فولادی 2

مهندس جرجرزاده

آزاد اهواز

سام گلدار

25-1-84

27

exm20_02

سازه های فولادی 2

مهندس جرجرزاده

آزاد اهواز

سام گلدار

02-04-84

28

exm20_03

سازه های فولادی 2

مهندس جرجرزاده

آزاد اهواز

سام گلدار

02-04-84

29

exm24_01

مقاومت مصالح (1)

مهندس مولایی

آزاد انزلی

هومن مدبرنیا

08-04-84

30

exm24_02

مقاومت مصالح

دكتر نعمت حسنی

آب و برق عباسپور

-

08-04-84

30

exm24_03

مقاومت مصالح

دكتر نعمت حسنی

آب و برق عباسپور

-

22-04-84

31

 

exm32_01

مهندسی سیستم ها (1)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

32

 

exm32_02

مهندسی سیستم ها (2)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

33

 

exm32_03

مهندسی سیستم ها (3)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

34

 

exm32_04

مهندسی سیستم ها (4)

مرحوم دکتر ارفع

تهران

   

35

exm33_01

نقشه برداری و عملیات

دكتر آسوده سرشوری

شهید چمران

نیما گرجی

08-04-84

36

exm38_01

ترمیم و عیب یابی سازه ها

دكتر نعمت حسنی

آب و برق عباسپور

-

08-04-84

37

exm41_01

آبهای زیر زمینی

دكتر سلحشور

آزاد اهواز

علیرضا ابراهیمی

08-04-84

38

             

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.