شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > تمرینات کلاسی > تمرین اصول مهندسی زلزله - دکتر فرجودی - دانشگاه تهران

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

آموزش مهندسی عمران

درباره مجموعه

گزارش آزمایشگاه

پروژه ها

نمونه سولات

تمرینات کلاسی

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Civil@Vojoudi.com

 

دریافت فایل مربوط به تمرینات کلاسی

 

دریافت فایل به فرمت PDF

از Acrobat Reader نگارش 5 به بالا استفاده نمایید!

عنوان درس = اصول مهندسی زلزله
استاد مربوطه = دکتر فرجودی
دانشگاه = تهران

 

تمرینات سری چهارم درس اصول مهندسی زلزله استاد : دكتر فرجودی

مبحث : سیستمهای چند درجه آزادی - ترم اول سال تحصیلی 81-80

1-    یك ساختمان دو طبقه كه بصورت یك قاب برشی یك دهانه و دو طبقه مدل شده است را در نظر می‌گیریم. ستونهای طبقه اول به صورت گیردار به زمین متصل شده است. ارتفاع طبقه اول این قاب 4 متر و ارتفاع طبقه دوم آن 3 متر می‌باشد. دهانه‌ این قاب نیز 4 متر می‌باشد. اگر ممان اینرسی هر یك از دو ستون 3000 cm 4 و وزن طبقه اول 20 تن و وزن طبقه دوم 18 تن می‌باشد. شكل مودهای مختلف ارتعاشی و وزن موثر هر یك از مودها را محاسبه نمایید. خاصیت تعامد مود‌ها نسبت به ماتریس‌های جرم و سختی را نیز تحقیق نمایید.

E = 2/1*106 Kgf/cm2

 

2-    سازه مسئله 1 را بدون میرایی فرض نموده و آن را تحت شتاب پایه  قرار می‌دهیم. اگر مدت اثر زلزله 10 ثانیه باشد، تغییر مكانها در تراز طبقات را محاسبه نموده ، سپس برش ماگزیمم پایه را بدست آورید.  فركانس دورانی ارتعاشی متناظر با مود دوم سازه می‌باشد.

3-    در سیستم شكل زیر چنانچه جرم m1 تحت اثر نیروی  كه  است قرار گیرد. تغییر مكانهای سیستم را به صورت توابعی از زمان بدست آورید.

مقادیر  ،  و  را بدست آورید و در مورد نتایج بدست آمده بحث كنید.

پیروز باشید - قربانی

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است