شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > تمرینات کلاسی > تمرین اصول مهندسی زلزله - دکتر فرجودی - دانشگاه تهران

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

آموزش مهندسی عمران

درباره مجموعه

گزارش آزمایشگاه

پروژه ها

نمونه سولات

تمرینات کلاسی

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Civil@Vojoudi.com

 

دریافت فایل مربوط به تمرینات کلاسی

 

دریافت فایل به فرمت PDF

از Acrobat Reader نگارش 5 به بالا استفاده نمایید!

عنوان درس = اصول مهندسی زلزله
استاد مربوطه = دکتر فرجودی
دانشگاه = تهران

تمرینات سری سوم درس اصول مهندسی زلزله استاد : دكتر فرجودی

ترم اول سال تحصیلی 81-80

 

 

1-    منبع آبی مطابق شكل مفروض است. در صورتی كه این منبع تحت اثر زلزله ناغان ، طبس و ال‌سنترو قرار گیرد تغییر مكان حداكثر و نیروی حداكثر در پایه برج را تعیین نمایید. (میرایی را 5 درصد در نظر بگیرید).

 

 

 

2-    قاب برشی سك طبقه‌ای را مطابق شكل زیر در نظر میگیریم. برای افزایش مقاومت جانبی این قاب از دو بادبند كابلی به صورت ضربدری استفاده مینماییم. اگر این قاب تحت اثر زلزله ناغان، طبس و ال‌سنترو قرار گیرد و میرایی در نظر گرفته شده برای این سازه 5 درصد باشد حداكثر شتاب مطلق و تغییر مكان نسبی قاب و حداكثر تنش ایجاد شده در كابلها‌ را محاسبه نمایید.

 

 

g = 9/81 m/sec2

E = 2/1*106 Kgf/cm2

I= 10,000 cm4

A = 1/5 cm2

 توجه : پای ستونها مفصلی است و كابلها فقط به كشش كار میكنند.

               

 

پیروز باشید

قربانی  

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.