شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > خطر زلزله در شهرهای ایران > شهر تهران > تصاویر گسلهای تهران

 

بازگشت به صفحه زلزله

خطر زلزله در شهرهای ایران:

زلزله در ایران

تاریخ زلزله های ایران

زلزله در تهران

عکس از گسلهای تهران 4-5-83

یک سانتی متر جابجائی سالانه در جنوب البرز

زلزله در تهران

امن ترین و زلزله خیز ترین نقاط تهران اعلام شد

نقشه گسلهای تهران

زلزله درتبریز

مقاله: صدای پای زلزله در تبریز

پهنه منطقه گسل شمال تبریز

تاریخ زمینلرزه های تبریز

تصاویری از گسل شمال تبریز (فروردین 1383) 15-8-83

تصاویری از ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز (بهمن 1382)  15-8-83

تصاویری از گسل شمال تبریز و ساخت و ساز در حریم آن (سال 1380)  15-8-83

نقشه های خطر زلزله

نقشه خطر زلزله در ایران

نقشه خطر زلزله جهان

Email : [email protected]

عکس گسلهای تهران

 

 

عکس گسل شمال تهران در جاده کن

گسل شمال تهران در ترانشه کن

 

عکس گسل شمال تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - گسل دقیقا از زیر ساختمان دانشکده عبور میکند

 

عکس گسل شمال تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

 

 
 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]