شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > اثر زلزله بر پیهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

 

بازگشت به صفحه زلزله

مقالات مهندسی زلزله

عنوان مطلب:

اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

سایر بخشهای مرتبط

سمینار و پایان نامه

 

اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

 

خرابی پل بتنی در زلزله

توضیح عکس : خرابی پل بتنی قوسی در زلزله

اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

Earthquake Effect on Concrete Bridges with variable Piles

نویسنده : وحید زنجانی زاده

حجم 1.4 م.ب

فرمت : PDF

مطالب و موضوعات مورد بحث

  • مقدمه

  • معرفی پلهای با پایه های با ارتفاع متغیر و مبانی طراحی

  • دیدگاه آیین نامه های مختلف در مورد طراحی لرزه ای پلها بطور عام و این پلها به طور خاص

  • آسیب وارده بر این پلها در زلزله های مهم گذشته

  • مدهای شکست لرزه ای

  • درسهایی از خسارات زلزله بر طراحی لرزه ای این پلها

 

توضیح

مطالبی که مشاهده میکنید مربوط به گزارش مطالعاتی است که دانشجویان پژوهشگاه برای درس "اثر زلزله بر سازههای خاص" که توسط آقای دکتر ساسان عشقی و آقای دکتر واثقی ارائه میگردد، انجام داده اند و فایلهای موجود، فایل ارائه مطالب به صورت پاور پوینت است. متاسفائه امکان ارائه متن اصلی و گزارش کامل مربوط به همه کارهای انجام شده وجود ندارد و فقط به فایل ارائه (Presentation) اکتفا میکنم.

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com