شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > سمینارها و پایان نامه ها > عدم قطعیت در تخمین جنبش شدید زمین

بازگشت به صفحه اصلي

بازگشت به بخش پایان نامه ها و سمینارها

سمینار ارشد

عدم قطعیت در تخمین جنبش شدید زمین


مهدی وجودي

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

 

عدم قطعیت در تخمین جنبش شدید زمین

 

 

 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

سمینار کارشناسی ارشد

مهندسی عمران مهندسی زلزله

 

 

موضوع

عدم قطعیت در تخمین جنبش شدید زمین

 

دانشجو

مهدی وجودی

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زارع

 

 

1383

 

 

دربافت فایل PDF:

(به زودی)

عدم قطعیت در تخمین جنبش شدید زمین

 

 


چكیده :

وجود عدم قطعیت در پدیده های فیزیکی یک احتمال یا بر اثر وجود اشتباه نیست، بلکه یک قانون است. از طرف دیگر بدلیل اهمیتی که برآورد جنبش شدید زمین در زندگی اجتماعی ما انسانها دارد، تعیین دقیق اینکه چه مقدار عدم قطعیت در محاسبات ما وارد بوده است امری است بسیار مهم. در مطالعه حاضر ابتدا بصورت اجمالی روشهای متفاوت تخمین جنبش شدید زمین را مورد مطالعه قرار میدهیم و سپس به معرفی عدم قطیعیتهای پرداخته و زمینه های ورود آنها را در ماسبات جنبش شدید زمین بررسی میکنیم. عدم قطعیتهایی که مربوط به مدل انتخابی و ناقص بودن دانش بشری هستند (Epistemic) و نیز عدم قطعیتهای وابسته به طبیعت تصادفی پدیده زلزله (Aleatory) شناخته میشود و تاثیر آنها در نتیجه نهایی برآورد خطر به تفکیک پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.

در فصل سوم روشهای متداول محاسبه میزان عدم قطعیت معرفی میشوند و در فصل چهارم روش آنالیز حساسیت مورد بحث قرار میگیرد. در فصل پنجم گام را فراتر از بررسی عدم قطعیتها در تخمین جنبش شدید نهاده و به بررسی نقش آنها در برآورد ریسک که هدف نهایی از تخمین جنبش شدید زمین است نیز پرداخته میشود تا بتوانیم با داشتن دورنمایی میزان تاثیر عدم قطعیتها را در مباحث هزینه-ریسک تشخیص دهیم.

به منظور شناخت هر پدیده و كاربردی كردن نتایج حاصل از محاسبات انجام شده باید دقت نتایج كاملا مشخص گردد. در پدیده هایی كه پارامترها و عوامل مختلفی در آنها دخالت دارند، بدلیل خطایی كه در پارامترهای ورودی و نیز مدلهای ساخته شده برای پیش بینی نتایج پیشنهاد گردیده است، همواره شاهد خطای زیادی در نتایج هستیم. هر كدام از پارامترهای ورودی ذاتا دارای عدم قطعیت هایی هستند كه این عدم قطعیتها با عدم قطعیتهای ناشی از دانش ناقص ما تركیب میشوند و در نهایت پاسخهای نهایی شاهد مقادیری پیچیده و ناقص از عدم قطعیتها هستیم. شناخت عدم قطعیتها شامل شناخت منابع ورودی و تاثیر آنها در پایسخ نهایی است بدین ترتیب خواهیم توانست بازه نهایی از جوابهای ممكن و احتمال یا ضریب مربوط به هركدام از آنها را تعیین نماییم. بدین ترتیب حاشیه اطمینان دقیق برای پاسخ انتخابی برای ادامه روند طراحی و تحلیل و یا تصمیم گیری خواهیم داشت.

در مطالعه حاضر ابتدا به صورت گذرا به مفهوم تحلیل خطر و روشهای آن خواهیم پرداخت و سپس با مفهوم و انواع عدم قطعیت آشنا میشویم. در فصل سوم به روشهایی كه میتوان از آنها در محاسبات عدم قطعیتها استفاده نمود پرداخته و مثالهای عملی از آن را ارائه مینماییم. در نهایت آنالیز حساسیت و روش تفكیك را معرفی نموده و با نتیجه گیری مطلب را به پایان میرسانیم.

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com