شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > عمران آب > گزارش از وضعیت سیل بندهای حفاظتی شهر شیبان در مجاورت رودخانه کارون

 
بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه مهندسی عمران

بازگشت به عمران آب

گزارش از وضعیت سیل بندهای حفاظتی شهر شیبان در مجاورت رودخانه کارون

Email: Info@Vojoudi.com

 

گزارش از وضعیت سیل بندهای حفاظتی شهر شیبان در مجاورت رودخانه کارون

 

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب:

گزارش از وضعیت سیل بندهای حفاظتی شهر شیبان در مجاورت رودخانه کارون

ارسال كننده: حسین بهاری
دانشگاه -
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه -
درس مربوطه -
تعداد صفحات -
كد water02

 

گزارش از وضعیت سیل بندهای حفاظتی شهر شیبان در مجاورت رودخانه کارون

 

            شهر شیبان بلحاظ واقع شدن در زمینهای پست حاشیه رودخانه کارون همواره در معرض خطر شکسته شدن سیلبندهای قدیمی (و غیر اصولی از لحاظ احداث) و سر ریز شدن آب رودخانه بسوی شهر ، قرار دارد.سیل بندی قدیمی که در سال 1373 و با مشارکت بخشداری و سازمان جهاد کشاورزی  در راستای حفاظت زمینهای کشاورزی ، روستاها و مناطق شهری مجاور رودخانه کارون در بخش باوی و بطول حدوداً 20 کیلومتر از روستای سید سلطان تا منطقه زرگان احداث گردید ، بر اثر عواملی نظیر کاهش سطح مقطع رودخانه بدلیل انباشت رسوبات آبرفت ناشی از سیلابهای متعدد ، بافت تشکیل دهنده مصالح ساحل رودخانه (غالباً ماسه ای) و تغییراتی که در عوارض موجود در حاشیه رودخانه بر اثر خاکبرداریهای متعدد بوجود آمده است ، در نقاط متعدد دچار شکستگی شده و از بین رفته است که این روند بصورت افزایشی همچنان ادامه داشته و دامنه خسارات در حال گسترش میباشد.

میزان تخریب در مئاندرهای روستاهای سید سلطان و سید شریف ، حاشیه شهر شیبان و روبروی کارخانه تصفیه شکر(منطقه کوی امام خمینی) بصورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است که در این میان مئاندر مجاور شهر شیبان بلحاظ میزان خسارات احتمالی بر اثر شکسته شدن سیلبند و نیز شکل و نحوه فرسایش ساحل و لزوم چاره اندیشی جهت مقابله با خطرات آتی ، از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.قابل ذکر است حدود 12 کیلومتر از سیلبند قدیمی فوق در محدوده منطقه شیبان قرار گرفته است.دیواره ساحل در محدوده مئاندر موجود در مجاورت شهر شیبان با شعاع قوس بسیار کم و با زاویه مرکزی تقریباً 90 درجه که در قوس خارجی رودخانه تشکیل یافته است ، بشکل فزاینده ای در حال فرسایش و تخریب میباشد بنحویکه علاوه بر شکستن سیلبند قدیمی ، قسمتهایی از سیلبندی که در سال 1381 توسط شهرداری شیبان ، از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه(با اعتباری بمیزان 200 میلیون ریال) در طول حدود 800 متر احداث گردید نیز در حال تخریب میباشد که کاهش عرض رودخانه در محدوده بالادست و نزدیک به مئاندر فوق ، سبب تشدید فرسایش شده است.

با عنایت به این موضوع که شیب عمومی زمینهای منطقه بشکلی است که شهر شیبان در نقطه ای با کد ارتفاعی پایین تر نسبت به ساحل رودخانه قرار دارد ، در صورت شکسته شدن قسمتهای باقیمانده از سیلبند (که احتمال وقوع آن در سیلابهای بعدی دور از انتظار نمیباشد) ، عواقب جبران ناپذیری شهر و جاده های ارتباطی شوشتر- اهواز و مسجدسلیمان اهواز را تهدید مینماید. لذا یک روش مقطعی و کوتاه مدت جهت مقابله با خطرات احتمالی ، احداث سیلبندی جدید در فاصله حدوداً 150-100 متری از سیلبند موجود میباشد که حداکثر تا 4-3 سال آینده جوابگو میباشد.

با توجه به وضعیت موجود و نحوه پیشرفت فرسایش در محدوده فوق ، اجرای عملیات حفاظت ساحل بر اساس مطالعات اساسی امری اجتناب ناپذیر میباشد.همچنین فرسایش ساحل در منطقه کوی امام خمینی و روبروی کارخانه تصفیه شکر، زمینهای کشاورزی و حوضچه های پرورش ماهی را با خطر آبگرفتگی تهدید مینماید که دردرجه کمتری از لحاظ ضرورت اجرای عملیات حفاظتی قرار دارد.

قابل ذکر است بر اساس بررسیها و برآورد شهرداری شیبان احداث سیلبندی با عرض قاعده پایین 14 متر ، عرض قاعده بالای 5 متر و ارتفاع 5/3 متر در طول حدود 1250 متر راهکاری موقتی جهت رفع معضل پیشگفته میباشد.

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com