شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > گندکاریهای عمرانی  > ساختمان فرونشست کرده در فرحزاد تهران

 

گندکاریهای عمرانی

بازگشت

تحلیل

شاید این تصاویر را در بسیاری از خبرگزاریها دیده باشید. ولی باید عرض کنم به نظر من این مشکل هیچ ربطی به زمین رانش (Land Slide) ندارد. بلکه فقط و فقط مشکل طراحی پی است. خیلی جالبه که بدانیم هزینه اجرای یک پی خوب شاید در حد قیمت شیشه های این ساختمان نباشد!! دلیل من برای اینکه این مشکل را از پی میدانم این است که اگر به تصویر شماره 6 دقت کنید، پایه ای که برای نگه داشتن ساختمان زده شده است و در جهت دره نیز میباشد، دچار کمانش شده است. این بدین معنی است که نیروی بزرگی به این تیرک وارد میشود. میدانیم که در یک زمین لغزش، خاک بصورت یک گوه بزرگ جابجا میشود یعنی خاک زیر ساختمان و خاک زیر این شمع باید باهم حرکت کنند که در این حالت هیچ نیرویی به ستون نباید وارد شود! بنظر من این مورد نشان میدهد که یک مشکل محلی در پی ساختمان بوجود آمده است. در ضمن ساختمانی که حتی جلوتر از این ساختمان به دره نزدیکتر است (شکل 3) دچار مشکل نشده است.

سازمانهای غیر دولتی و نظارت بر ساخت و ساز

شاید با دیدن این قسمت بپرسید که تکلیف چیست؟ یک فرد عادی که میخواهد خانه ای بخرد چه کند... طی فعالیتهایی که داشته ام، من تنها چاره را در فعال کردن هرچه بیشتر سازمانهای غیر دولتی میدانم. سازمانهایی که واقعا متخصص باشند...

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : Info@Vojoudi.com

ساختمان فرونشست کرده در فرحزاد تهران

 

تاریخ بازدید: یکشنبه چهار مرداد 1383

تصویر شماره 1

 

 

تصویر شماره 2

 

 

تصویر شماره 3

 

 

تصویر شماره 4

 

 

 

تصویر شماره 5

 

 

 

تصویر شماره 6

 

 

 

تصویر شماره 7

 

 

 

تصویر شماره 8

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com