شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > گندکاریهای عمرانی  > ساخت و ساز در منطقه مستعد رانش در دارآباد

 

گندکاریهای عمرانی

بازگشت

تحلیل

ما مهندسا همیشه كرم داریم! حتی روز سیزده بدر هم كه با خانواده میریم بیرون باز هم دست از شیطنت برنمیداریم. این عكسها رو مهندسی سعیدی روز سیزده بدر 1384 گرفته.

دیگر واضحات كه نیاز به توضیح ندارد ... میخواهین بدونین كه نهایت این كار چی میشه؟

سازمانهای غیر دولتی و نظارت بر ساخت و ساز

شاید با دیدن این قسمت بپرسید که تکلیف چیست؟ یک فرد عادی که میخواهد خانه ای بخرد چه کند... طی فعالیتهایی که داشته ام، من تنها چاره را در فعال کردن هرچه بیشتر سازمانهای غیر دولتی میدانم. سازمانهایی که واقعا متخصص باشند...

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : Info@Vojoudi.com

 

ساخت و ساز در منطقه مستعد رانش در دارآباد

 

تاریخ بازدید: سیزدهم فروردین 1384

ساخت و ساز در منطقه مستعد لغزش زمین در منطقه دارآباد تهران - فروردین 1384

تصویر 1   تصویر 2   تصویر 3  

تصویر 4

ساخت و ساز در منطقه مستعد لغزش زمین در منطقه دارآباد تهران   ساخت و ساز در منطقه مستعد لغزش زمین در منطقه دارآباد تهران   ساخت و ساز در منطقه مستعد لغزش زمین در منطقه دارآباد تهران   ساخت و ساز در منطقه مستعد لغزش زمین در منطقه دارآباد تهران

 

رانش زمین در زلزله های گذشته (البته برخی موارد بدون زمین لرزه نیز پدیده رانش زمین یا زمینلغزش ایجاد میشود)

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

یا روی تپه ساخته ایم، كه نتیجه چیزی است شبیه این تصویر .. یعنی آنچه كه در منطقه دارآباد شاهد آن خواهیم بود

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

یا در پای كوه ساخته ایم كه نتیجه ای مطابق این حالت خواهیم داشت.

زمین لغزش در اثر زمین لرزه ای به بزرگای 7.6 در السالوادر

در زیر چند مورد از زمین لغزش ها را مشاهده میكنید...

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

The Mamayes, Puerto Rico, landslide, 1985. This landslide destroyed 120 houses and killed at least 129 people, the greatest number of casualties from any single landslide in North America. The catastrophic block slide was triggered by a tropical storm that produced extremely heavy rainfall. Contributing factors could also have included sewage directly discharged into the ground in the densely populated area, and a leaking water pipe at the top of the landslide. Photograph by R.W. Jibson, U.S. Geological Survey

 

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

Sinkhole at Winter Park Florida-Sinkholes, although not classified as landslides, are another form of ground subsidence that can happen catastrophically. This sinkhole occurred in 1981, in the time span of one day. The city of Winter Park stabilized and sealed the sinkhole, converting it into an urban lake. This form of subsidence occurs when carbonate layers that lie below the surface dissolve. When the weight of the overlying ground becomes too great, or the dissolved area too large, the surface collapses into the void. These features occur in what is known as karst topography which is common in Florida, Kentucky, Missouri, Pennsylvania, and Tennessee and also occurs in many other places around the world. Photograph by A. S. Navoy

 

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

 

زمین لغزش یا زمین رانش در زلزله های گذشته

La Conchita, California-a small seaside community along Highway 101 south of Santa Barbara. This landslide and debris flow occurred in the spring of 1995. Many people were evacuated because of the slide and the houses nearest the slide were completely destroyed. Fortunately, no one was killed or injured. Photograph by R.L. Schuster, U.S. Geological Survey

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com