شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه های تحقیقاتی > سازه های چوبی - تعاریف و تغییرات چوب

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به پروژه های تحقیقاتی

سازه های چوبی - تعاریف و تغییرات چوب

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب:   تعاریف و تغییرات چوب  (PDF)
ارسال كننده: علیرضا زمانی
دانشگاه آزاد شاهرود
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه -
درس مربوطه سازه های چوبی
تعداد صفحات 46 صفحه متن
كد res39-02
توضیح

 

قسمتی از بخش تعاریف این متن:

تعریف چوب بسته به اینكه این ماده را در چه قسمت بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم فرق می كند و بطور كلی می توان سه تعریف برای آن بكار برد.

الف-تعریف گیاه شناسی:

چوب عبارت است از مجموعه ای ازبا فتهای ثانو یه لینینی شده گیاهان آوندی كه در بین مغز و لایه زاینده(كامبیوم) ساقه و ریشه و شا خه ها قرار می گیرد نظیر چوب درختان راش ، صنوبر، گلابی، انار و چنار وغیره.

ب-تعریف تجارتی:

چوب عبارت است از قسمت داخلی ساقه، ریشه و شاخه درختان و در خچه ها كه قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می باشد و می توان با كار كردن بر روی آن به ارزش و مر غوبیت آن افزود نظیر تهیه تخته چند لایه از چوب راش.

ج-تعریف صنعتی:

چوب عبارت است از ماده جامد متخلخل فیبری شكل ، كه دارای ساختمان یاخته ای سازمان یافته ، هرسونا یكسان و ناهمگن می باشد و با توجه به این مو ضوع و اینكه این ماده حاصل زندگی درخت و دائما دستخوش تغییرات محیط است، در یك گونه بخصوص هم خواصش در زمان و مكان تغییر می یابد .

 

 

شناسنامه فایلها

نام فایل فرمت امكان چاپ حجم Kb توضیح

res39_02.doc

word yes 182 فایل متن فارسی (Word)

res39_02.pdf

PDF yes 281 متن به صورت فایل PDF در 46 صفحه

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.