شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه های تحقیقاتی > هیدرولیك - كاربرد معادلات بوزینسك در سر ریزهای ذوزنقه ای

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به پروژه های تحقیقاتی

هیدرولیك: كاربرد معادلات بوزینسك در سر ریزهای ذوزنقه ای

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب:   كاربرد معادلات بوزینسك در سر ریزهای ذوزنقه ای  (PDF)
ارسال كننده:

سیدعبدالنبی رضوی

ناصر غلامی

دانشگاه آزاد اهواز
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه -
درس مربوطه هیدرولیك
تعداد صفحات 8 صفحه متن
كد res35_02
توضیح

 

بخشی از معرفی مطلب:

 

معرفی:

جریان های سیلابی بر روی بزرگ راهها و خطوط راه آهن آنالوگ های جریان بر روی خاكریزهای كوچك می باشد .بررتری هیدرولیكی ظرفیت های بیشتر این نوع سرریز در مقایسه با سرریز های تخت با مقطع افقی در كم كردن تعداد دستگاه های محاسباتی آنها را مناسب تر نمایان می كند. بنابراین گسترش روابط هد اغلب سرریزها بسیار مهم تلقی میشود.بنابرین در مورد كاربرد مدل های جریان دو بعدی این سرریزها معمولا شرایط مرزی مناسب تری فراهم می آورند.به هر حال جریان بر روی بیشتر سریز ها نمی تواند با مدل های جریان معمولی كه فرض می شود سرعت ثابتی داشته باشند و پخش فشار هیدرولیكی كه بر روی عمق آن یكسان است قابل شبیه سازی باشد. این فرضیات را برای مدل هایی كه سرعت نرخ تغییر پذیری تغییر می كند و هم چنین پخش فشار هیدرولیكی بر روی عمق آنها نرخ یكسانی ندارد پذیرفته نمی باشد.طبیعت دو بعدی مشكل این جریان نیازمند روشهای بر ای شبیه سازی دقیق جریان دارد در این تحقیق یك مدل بر پایه ی معادلات بوزینسك برای شبیه سازی انواع زیادی از جریان ها بصورت عددی مورد استفاده قرار می گیرید.

 

 

شناسنامه فایلها

نام فایل فرمت امكان چاپ حجم Kb توضیح

res35_02.doc

word yes 63 فایل متن فارسی (Word)

res35_02.pdf

PDF yes 223 متن به صورت فایل PDF در 8 صفحه

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.