شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه ها > پروژه سازه های بتن آرمه - دانشگاه تهران - دکتر امیر ابراهیمی

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش پروژه های محاسباتی

دریافت فایل مربوط به پروژه های مهندسی عمران

 

شناسنامه مطلب  (راهنمای دریافت)

عنوان مطلب

این پروژه فاقد متن PDF قابل دریافت در شرایط عضویت عمومی است.

برای دریافت متن word پایین صفحه را ببینید

تهیه كننده

ابوذر صدركریمی

دانشگاه تهران - دانشكده فنی
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه دكتر محمود زاده
درس مربوطه سازه های بتن آرمه
تعداد صفحات 430 صفحه متن و جدول تایپ شده + 25 شیت نقشه A1 + فایل محاسباتی تحت ETABS
كد pro10_02
توضیح

اطلاعات كلی ساختمان

ساختمان بتن آرمه موردنظر، دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تیرها , ستونها و دیوارها تشکیل میدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زیرزمین, پارکینگ و سایر طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آیین نامه بارگذاری 519 و آیین نامه زلزله 2800 ایران تعیین گردیده است و طراحی نیز براساس آئین نامه بتن ایران انجام شده است. این ساختمان دارای دو دیوار برشی به ضخامت 25 سانتیمتر در یک جهت می باشد که آنالیز آن همراه با آنالیز قابهای آن انجام می شود. سیستم باربر جانبی آن در یک جهت قاب خمشی ویژه و در جهت دیگر ترکیبی از دیوار برشی ویژه و قاب خمشی ویژه است. شرایط محیط ملایم بوده و نوع زمین از نوع 2(شن و ماسه مترکم) با مقاومت مجاز σ=270KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=300MPa می باشد.

دیوارهای ساختمان در قسمت بیرونی(پیرامونی) با ضخامت 20 سانتیمتر و با احتساب 40% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تیغه های داخلی با ضخامت 10 سانتیمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاریهای مربوط به دیوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائین سقفها به صورت فرضی انتخاب گردیده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانیت انتخاب شده است.

 

فهرست مطالب پروژه

 

الف) محاسبات و جزئیات تحلیل و طراحی

1. تعیین بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقریبی ضخامت دالها با فرض اینکه نوع دال با ضخامت یکنواخت باشد..4 تا 7

2. طراحی نهایی دالها:8 تا 61

3. ارزیابی ارتفاع تیرها و ابعاد ستونها: 62

4. تعیین بارهای قائم مشخصه وارد بر تیرها: 63 تا 78

5. آنالیز قابها در اثر ترکیب بارهای قائم طراحی(1.0D, 1.25D+1.5L), ترسیم پوش منحنی لنگر خمشی و نیروی برشی تیرها, تعیین لنگرهای ماکزیمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعیین بارهای قائم ماکزیمم در ستونها و لنگرهای مربوطه: 79 تا 130

6. محاسبة ماکزیمم نیروی جانبی در اثر باد یا زلزله: 131 تا 140

7. تعیین مقدار نیروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و دیوار برشی در طبقات مختلف: 141

8. آنالیز قابها تحت تاثیر ترکیبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسیم پوش مربوطه:  142 تا 167

9. ترسیم پوش نهایی با استفاده از پوش های بدست آمده از ردیفهای 5 و8 برای تیرها و جدولبندی ترکیبات مختلف لنگر, نیروی محوری و برش در ستونها در طبقات: 168 تا 266

10. طراحی نهایی تیرها, تعیین مقادیر فولاد در مقاطع بحرانی و تعیین نقاط قطع فولاد..267 تا 310

11. طراحی نهایی ستونها و تعیین مقادیر فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی: 311 تا 344

12. طراحی پله ها: 345 تا 350

13. طراحی دیوار برشی و دیوارهای بتن آرمة زیرزمین: 351 تا 359

14. طراحی شالوده های ساختمان: 360 تا 375

15. اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذیری بالا در برابر زلزله: 376 تا 390

16. کنترل حالت حدی بهره برداری خیز و ترک خوردگی و کنترل تغییرمکان بین طبقاتی:  391 تا 415

17. برآورد تقریبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد): 416 تا 429

 

ب) نقشه های کامل اجرایی پروژه

 

 

 
 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.