شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه ها > بارگذاری - دانشگاه تهران - دکتر زهرائی

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش پروژه های محاسباتی

دریافت فایل مربوط به پروژه های مهندسی عمران

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب پروژه بارگذاری ساختمان   (PDF)

برای دریافت متن word پایین صفحه را ببینید

تهیه كننده

مهدی وجودی

مهدی چینی

دانشگاه تهران - دانشكده فنی
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه دكتر زهرائی
درس مربوطه بارگذاری
تعداد صفحات 32 صفحه
كد pro04_01
توضیح

توجه كنید كه متن این پروژه كامل نمیباشد و بخشهایی از روند انجام پروژه در متن قرار ندارد.

صورت پروژه:

پلان  یك ساختمان اداری شش طبقه بتن مصلح موجود میباشد كه سیستم مقاوم در مقابل بارهای قائم و جانبی در امتداد Y  شامل دیوارهای برشی و قاب خمشی و در امتداد X  ساختمان صرفا قاب خمشی می‌باشد. دال كف دو طرفه از بتن مسلح و ضخامت دیوارهای برشی در تمام طبقات 25 سانتیمتر است. دیوارهای نمای ساختمان با احتساب 40 درصد بازشو از آجر مجوف 20 سانتیمتری و تیغه های داخلی از آجر مجوف 10 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

 

مطلوب است :

1:

-  تعیین ابعاد اولیه تیرها و ستونها

- ضخامت دال

- تعیین بارهای مرده دال

- اسكلت ، تیرو ستون ، دیوارهای پیرامونی ، تیغه ها و شدت بار زنده

 

2- تعیین بارهای ذوزنقه‌ای و یا مثلثی وارد بر تیر روی محور B و تعیین شدت بار یكنواخت مرده و زنده معادل با فرض تساوی لنگرهای گیرداری انتهایی.

3- تشكیل تركیب بار 1.25D +1.5L برای تیر فوق‌الذكر در تمامی دهانه‌ها

4- تعیین لنگرهای این تیر با استفاده از روابط آبا برای بارهای قائم 1.25D + 1.5L

5- تحلیل قاب ساده شده برای طبقه سوم برای بارهای قائم

6- تحلیل كامل قاب به روش كانی یا كامپیوتر

7- مقایسه نتایج بندهای 4 و 5 و 6 برای تیر فوق الذكر برای طبقه سوم با ترسیم نمودار لنگر خمشی در سه حالت

8- تشكیل جدول نیروی محوری ستون  B-2 در طبقات مختلف و تعیین لنگرهای انتهایی آن در هر سه روش 4 و 5 و 6

 

 

دریافت فایلهای آموزشی (راهنمای دریافت)

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

pro04_01.pdf

PDF

ندارد

224

فایل آكروبات 7 - 32 صفحه - بدون امكان چاپ و تغییر

 

 
 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.