شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس هشتم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس هشتم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

   

    لغات جدید درس هشتم:

معتدل، میانه

Moderate

 

ساختن

Fabricate

اضافه‌ بار

Overload

 

مهاركردن

Anchor

مورد استفاده قرار دادن

Utilize

 

ریختن، جا دادن

Cast

دهنه

Span

 

رسیدن

Attain

منصفانه

Bona fide

 

مقاومت كردن

Withstand

مخالف

Objection

 

چسبیدن

Bond

مزایا

Benefits

 

میلگرد

Bar

بیشتر، مهمتر

Out weight

 

كلاف

Strand

نا محسوس

Intangible

 

قبلا تعبیه شده

Preformed

ادعا كردن

Claim

 

لوله

Duct

پیش بینی كردن

Precaution

 

لوله

Tube

با احتیاط ، با تدبیر

Prudent

 

تزریق كردن

Inject

تجاری

Trade

 

لوله‌ها

Hoses

مقالات

Literature

 

پس از آن ، سپس

Subsequently

كشش ، امتداد

Elongation

 

نسبتا، اندكی، تااندازه‌ای

Partially

دقیق

Precise

 

تاب برداشتن

Wrapped

تمایل داشتن

Desire

 

داخل قرار گرفتن، پوشاندن

Encase

قطعه

Segmental

 

پوشانیدن

Coat

كلی گویی

Generalization

 

مواد قیری

Bituminous

تلقی كردن

Regard

 

زنگ زدن

Rust

دائمی، همیشگی

Permanent

 

محافظت كننده

Inhibitor

آشكار

Apparent

 

خوردگی

Corrosion

پیروز شدن

Prevail

 

سالانه

Annually

اعتماد كردن

Rely

 

تجاوز كردن

Exceed

محیط

Circumference

 

نمونه، مورد

Instance

 

 

 

غالبا

Frequently

 

 

 

ایجاب كردن

Warrant

 

 

 

خرج، هزینه

Expenditure

 

 

 

تنش زدایی

Relaxing

 

 

 

مكان هندسی

Locus

 

 

 

هسته

Kern

 

 

 

دوباره بدست آوردن

Regain

 

 

 

اتصال، حد

Abutment

 

 

 

ضمیمه، جزء ، متعلقه

Appurtenance

 

 

 

مجازی

Virtually

حل تمرینات درس هشتم :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. T

 2. T

 3. T

 4. F

 5. F

B.     Choose a , b , c  or d

 1. a

 2. d

 3. b

 4. b

 5. c

C.     Answer orally

1.      Bars, Strands and wires are used in pre-stressed concrete.

2.      Pre-stressing is the application of a load to a structure for deforming it so that it will withstand a working load more effectively.

3.      Bonded tendons.

4.      Because, bridge girders are very large and can not be transported from a pre-casting plant to the site.

5.      After stressing the tendons.

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (d)

  2. )d)

  3. (b)

  4. (d)

  5. (a(

 2. Fill in

  1. Anchored

Anchoring

  1. Grout

Grouting

  1. Pre-stress

Pre-stressed

  1. Post-tensioning

Post-tensioned

  1. Pre-tensioning

Pre-tensioned

 1. Fill in the blanks :

Tendons

Anchored

Bond

Pre-stressing

Elastic

Reduction

Steel

Modulus

 1. Put the sentences in right order :

  1. a

  2. e

  3. d

  4. c

  5. b

  6. f

Section Two

 1. True or False

 1. F

 2. T

 3. T

 4. T

 5. T

 1. Choose a, b, c or d

 1. d

 2. c

 3. b

 4. b

 5. d

Section Three: Translate Activities

تنش چسبندگی

تاندونهایی كه در سازه‌های پیش تنیده مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر قطر نسبتا كوچك باشند ، برای اینكه چسبندگی بین بتن و تاندون وابسته است به انتقال نیرو بین از تاندون به بتن. اگر نیروی چسبندگی بیش از مقاومت چسبندگی بتن باشد، تاندون سر خواهد خورد و پیش تنیدگی از بین خواهد رفت. نسبت ناحیه چسبیده (حاصلضرب محیط و طول سیم) به سطح مقطع یك سیم یا میلگرد مساوی 4L/d میباشد. كه d قطر و L طول آنچیزی است كه انتقال در آن انجام می‌پذیرد. بنابراین ناحیه چسبندگی موجود در واحد طول تاندون با افزایش قطر كاهش میابد.

 

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.