شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس ششم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس ششم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

لغات جدید درس ششم :

 

تشكیل دهنده‌ها

Constituents

 

نتیجه دادن، منتج شدن به

Result in

دوام

Durability

 

ایجاد

Formation

رطوبت

Humidity

 

مایل

Inclined

كارآیی

Workability

 

ناشی شدن، برخاستن

Arise

صلبیت

Rigidity

 

جانبی

Transverse

كارآیی. قابلیت كار

Serviceability

 

خاموت، رگاب

Stirrup

دال

Slab

 

تصور كلی

Concept

حجمی

Volumetric

 

مختصر

Summarize

پیوستگی

Continuity

 

نبود، غیاب

Absence

قابل برگشت

Reversible

 

خمشی، انحنا ، تمایل

Flexural

خیز معكوس

Camber

 

مجاورت

Vicinity

كم

Slight

 

ریشه در جایی داشتن

Originating

رفرنس

Bibliography

 

نسبتا

Relatively

تسریع شده

Accelerated

 

بریدن

Cut off

روند

Trend

 

بسط یافتن

Extending

اسمی

Nominal

 

نگرانی ، پریشانی

Distress

خورنده

Corrosive

 

انتها

Extremity

زیان آور، مضر

Detrimental

 

سابقا

formerly

ذوب شدن

Thawing

 

ذكر شده

Mentioned

خوردگی

Corrosion

 

شریك شدن

Participate

سهم داشتن

Contribute

 

قفل و بست

Interlock

خرابی ، فساد

Deterioration

 

عملكرد طولی

Dowel

بد منظر

Unsightly

 

القا كردن

Induce

حذف كردن

Eliminate

 

هم پوشانی

Overlap

معتدل ، میانه

Moderate

 

میله كششی

Tendons

معادل

Equivalent

 

میلگرد

Rebar

پیش شرط، تدارك

Provisions

 

آب رفتگی

Shrinkage

مطابق

Traditionally

 

بطور وسیع، گسترده

Broadly

مجاز

Permitted

 

ماسه پاشی

Sandblast

كافی

Adequate

 

نسبی، متناسب كردن

Proportioned

پر كننده

Scatter

 

قطری، خط مورب

Diagonal

تاكیدكردن

Emphasize

 

طویل المدت

Sustained

آسیب پذیری

Vulnerability

 

قابل توجه

Substantial

درشت

Coarse

 

معلق

Suspend

ناقص كردن، مقطوع

Truncated

 

زائد

Debris

 

 

 

مخروط

Cone

 

 

 

قالب ریخته‌گری

Mold

 

حل تمرینات درس 6 :

Part I. Comprehension Exercises

 

A.     True of False

 1. T

 2. T

 3. F

 4. T

 5. F

B.     Choose a , b , c  or d

 1. b

 2. c

 3. a

 4. c

 5. c

 

C.     Answer orally

1.      Shear cracks are inclined.

2.      U-shaped stirrups are used in vertical or inclined directions to enclose the main longitudinal reinforcement along the faces of beam.

3.      15-25 percents.

4.      Aggregate interlock

5.      Web-shear cracks occur near the inflection points of bar cutoff points on continuous reinforced concrete beams subjected to axial tension.

 

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (b)

  2. )d)

  3. (a)

  4. (d)

  5. (c(

 

 

 1. Fill in

  1. Cracks

Cracking

  1. Flexural

Flexure

  1. Compatible

Compatibility

  1. Shrinks

Shrinkage

  1. Reinforcing

Reinforcement

 

 

 1. Fill in the blanks :

Strength

Internal

Inclined

Bars

Dowel

Stirrups

Crack

 

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. b

  2. e

  3. c

  4. d

  5. a

 

 

 

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. F

 3. F

 4. T

 5. T

 

 1. Choose a, b, c or d

 1. d

 2. c

 3. c

 4. a

 5. a

 

 

Section Three: Translate Activities

مقاومت فشاری بتن

مقاومت بتن به وسیله نسبت سیمان، ریز دانه و درشت دانه ، آب و افزودنی‌های متنوع كنترل می‌شود. نسبت آب به سیمان فاكتور اصلی برای تشخیص مقاومت سیمان می‌باشد. هرچقدر نسبت آب به سیمان كمتر باشد، مقاومت فشاری بتن افزایش می‌یابد. یك مقدار حداقل آبی برای فرایند‌های شیمیایی سخت شدن بتن مورد نیاز است، آب اضافی كارآیی بتن را افزایش می‌دهد (سهولت جریان یافتن بتن) ولی مقاومت را كاهش می‌دهد. مقدار كارآیی به وسیله آزمایش اسلامپ بدست می‌آید. یك قالب فلزی به شكل مخروط ناقص با بتن تازه پر می شود ، سپس قالب بالا كشیده می‌شود فاصله بین بالای بتن و جای قبلی آن قبل از برداشتن قالب اندازه‌گیری می‌شود. اسلامپ كمتر ، مخلوط محكمتر و كم كارآتری را ایجاد می‌كند. در ساختن ساختمان اسلامپ 75 الی 100 میلیمتر معمول است. تكان‌دادن مخلوط بتن كارآیی را بسیار زیاد بهبود می‌بخشد و حتی بتن خیلی سفت بدون اسلامپ هم می‌تواند ریخته شود.

اطلاعات مربوط به نسبتهای اختلاط بتن در استاندارد 211-1 ACI برای بتن با وزن معمولی موجود است. استاندادر 211 -2 برای بتن سبك سازه‌ای و استاندارد 211-3 برای بتن بدون اسلامپ. مقاومت عملی بتن در جا در سازه همچنین متاثر از مراحل ریختن بتن و نظارت آن می‌باشد.

مقاومت بتن در آمریكا با fc نمایش داده می‌شود كه مقاومت فشاری به psi از آزمایش استوانه نمونه‌های با قطر 6 اینچ در ارتفاع 12 اینچ می‌باشد كه در 28 روز بعد از ساخته شدن مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در قسمتهای مختلف دنیا ، واحد استاندارد آزمایش قالب‌های مكعب به ضلع 20 سانتیمتر است.

 

   

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.