شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس پنجم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس پنجم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

    لغات جدید درس پنجم :

 

تعهد كردن

Underwrite

 

شناسائی

Exploration

فاضلاب

Sewer

 

تحقیق ، بررسی

Investigation

منتقل كردن،رهبری كردن

Conduct

 

پیش‌نیاز

Prerequisite

نالازم، بی معنی

Insignificant

 

زیر سازه‌

Substructure

چسبندگی

Cohesion

 

رسیدن، بدست آوردن

Obtain

 

Extrapolation

 

امكان

Feasibility

وابسته به ، اجباری

Mandatory

 

مسئولین، درست اندركاران

Officials

سرمایه

Fund

 

توصیه‌ها

Recommendation

كسر

Fraction

 

مشاور

Consultant

پی منفرد

Spread footing

 

قبل

Prior

گسترده

Mat

 

صادر كردن

Issuance

شمع

Pile

 

اجازه دادن

Permit

پایه

Pedestal

 

مخصوصا

Particularly

سمنته شدن، چسبندگی

Cementation

 

به خطر انداختن

Endanger

پیری

Aging

 

پائین آوردن

Degrade

به نظر رسیدن

Seems

 

حذف كردن

Elimination

رس ریگدار

Boulders

 

به عهده گرفتن

Undertaken

شكافدار

Fissured

 

همسایگی

Adjacent

حل كردن

Resolve

 

كمیابی

Scarcity

تشخیص دادن

Differentiate

 

نوسازی

Renewal

تحمل كردن

Tolerate

 

همراهی كردن

Accompanying

پرتابه‌ای

Projectile-Type

 

پر كردن

Backfill

سرمته

Bit

 

كم عمق

Shallow

نفوذ

Penetration

 

پیش بینی

Prediction

جینه بندی، تشكیل طبقات

Stratification

 

سپر گذاری

Sheeting

گودال

Pit

 

حفاری

Excavation

لایه ها

Strata

 

آغاز شده

Initiated

دارای صلاحیت، بكر

Competent

 

در نظر داشتن، انتظار داشتن

Contemplate

بسط، امتداد، توسعه

Extension

 

جبرانی ، درمانی

Remedial

پیوستگی

Conjunction

 

اطلاعات

Information

رد، عدم قبول

Refusal

 

گواه ، شاهد

Evidence

معمول، زیاد

Mounted

 

گزارش

Reinterpretation

قراردادی

Conventional

 

آشكار كردن ، معلوم كردن

Reveal

باركش

Barge

 

نظارت

Monitoring

غلاف

Casing

 

بازرسی

Investment

انرژی خورشیدی

Solar Energy

 

بین قاره‌ای

Continental

قطعه قطعه شدن

Crumble

 

شیب تدریجی كنار دریا

Shelves

فاسد شدن

Rut

 

ساحل

Coast

خرد شدن

Crash

 

كشتی

Vessel

كشتی مسافربری

Sea liner

 

جلوراندن ، ملخ هواپیما

Propel

آشكار كردن، فاش شدن

Reveal

 

میله

Rod

خمیدگی، شكم دادن

Sag

 

اضافه، افزایش، ترقی

Increments

چسبندگی

Sticking

 

 

Precisely

سایش

Erosion

 

قابلیت طویل شدن

Elongation

خندق‌ها

Ditches

 

سخت ، مهیب

Formidable

بیرون زده

Outcrops

 

فاسد كردن

Deteriorates

بازدید مقدماتی

Reconnaissance

 

احتمال

Likelihood

كشت شناختی

Agronomy

 

حفرات

Cavities

كشاورزی

Agriculture

 

غلظت

Concentration

هوایی

Aerial

 

همسان

Isolated

توجیه

Interpret

 

ذكر شده

Cited

زمین

Terrain

 

كارا، مفید

Elaborate

 

حل تمرینات درس 5 :

Part I. Comprehension Exercises

 

A.     True of False

 1. F

 2. F

 3. T

 4. F

 5. T

B.     Choose a , b , c  or d

 1. d

 2. a

 3. c

 4. d

 5. b

 

C.     Answer orally

1.      the objectives are : (a) Determining load capacity

   (b) Ground water elevation

2.      if the project will endanger the public health of safety of degrade the environment.

3.      when the additions are contemplated

4.      it may be used in roads, airfields and water , sewer, pipe and power lines and other extended sites.

5.      0.5 to 1.0 percent.

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (c) Pile

  2. (b) Cementing

  3. (c) Mixtures of clay and rock

  4. (c) Differentiate

  5. (d) Geological

 

 

 1. Fill in

  1. Explore

Exploration

  1. Explosive

Explosives

  1. Drills

Drilling

  1. Penetrates

Penetration

Penetrating

  1. Samples

Sampling

 

 1. Fill in the blanks :

Borings

Pit

Srata

Soil

Ground water

Rock

Site

Compressible

Stratification

Exploration

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. a

  2. e

  3. d

  4. c

  5. b

 

 

 

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. F

 3. T

 4. F

 5. T

 

 1. Choose a, b, c or d

 1. d

 2. b

 3. c

 4. d

 5. c

 

 

Section Three: Translate Activities

 

بازرسی اولیه محل

بازرسی اولیه ممكن است به صورت یك مسافرت به منطقه باشد كه اطلاعات مربوط به نوع و رفتار سازه‌های همسایه مانند تركها، خمیدگی‌های قابل ملاحظه، و احتمالا درها و پنجره‌های چسبنده را آشكار می‌سازد. نوع ساختمانهای محلی موجود ممكن است كه بر روی برنامه اكتشاف و بهترین نوع پی برای سازه‌ مجاور اثر داشته باشد. از آنجا كه سازه‌های مجاور باید نگهداری شوند باید حفاری‌ها و لرزشها باید كاملا كنترل شوند. سایش در خندق‌ها و خاكبرداری‌های موجود ممكن است مشاهده شوند اما این اطلاعات ممكن است در استفاده برای آنالیز پی ساختمانها موثر محدود شوند. برای بزرگرا‌ها بهر حال الگوی آبراه‌ها و نیز لایه بندی  مین تا عمق سایش و یا خاكبرداری‌ ممكن است ملاحظه شوند. سنگهای بیرون زده ممكن است عمق و وجود سنگ بستر را بیان نماید.

بازرسی اولیه ممكن است همچنین به شكل مطالعه منابع مختلف از اطلاعات موجود باشد، كه تعدادی از آنها عبارتند از :

نقشه های زمین شناسی : نقشه ‌های دولت امریكا و یا ایالتی

نقشه‌های كشاورزی : به وسیله سازمان كشاورزی منتشر می‌شوند.

نقشه‌های هوایی : ممكن است برای توجیه خاك آموزهای خاصی را بطلبد ولی مشخصات زمین به آسانی بدون هیچ تخصصی آشكار می‌گردد.

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.