شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس اول زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس اول

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

لغات جدید درس اول :

پیشنهاد ، نظریه

Suggestion

تغییر شكل خمشی ، خمیدگی

Deflection

مشخصات

Characters

متوقف كردن

Cease

تجربی ، عملا

Experimental

تغییر شكل

Strain

شاهد ، گواه

Evidence

پایداری

Stable

بیان كردن

Indicate

معادلات

Equilibrium

بخود گرفتن

Assume

كشش

Tension

شكننده

Brittle

تاب برداشتن

Twist

آغاز شدن

Initiate

میله

Shaft

شاخص

Index

گسترده ، بصورت منظم

Gradually

قابل توجه ، اساسی

Substantially

كمانش

Buckling

شكل پذیر

Ductile

ارتباط دادن

Associated

بطور معكوس

Inversely

خرابی

Collapse

نسبت

Proportional

نازك ، باریك

Slender

بخش

Portion

تجاوز كردن

Exceed

باعث شدن

Denote

اندكی ، جزئی

Slightly

نسبتا

Fairly

پوسته

Shell

مخزن

Vessel

دامنه

Amplitude

لوله

Pipe

ارتعاش

Vibration

تبلور مجدد

Recrystallization

قابل اعتراض ، نامناسب

Objectionable

پاسخ

Response

برخورد

Collision

پایدار

Permanent

ثابت

Stationary

نامطلوب

Undesirable

قابل توجه ، با اهمیت ، پر معنی

Significant

در جهت

Due to

ذكر شده

Mentioned

شكست

Fracture

سختی

Stiffness

مقدم بودن

Precede

تسلیم

Yield

ارزیابی كردن

Appreciate

بیش از حد

Excessive

قبل از

Prior

جانشینی

Substituting

چدن ، آهن ریخته شده

Cast Iron

پیچش

Torsion

تك محوری

Uniaxial

جذب كردن

Absorb

وجود

Presence

گسیختگی

Breaking

درز برداشتن ، ترك

Flaw

نرمی

Toughness

نمایش دادن ، نشان دادن

Exhibit

فنریت ، برگشت پذیری

Resiling

صاف

Smooth

معقول

Prudent

مقدار

Magnitude

ملاك

Criteria

نسبت دادنی

Attributable

خستگی

Fatigue

همراه بودن

Accompanied

زیاد شدن

Propagate

لایه‌ای

Lamellar

گسیختگی

Rupture

پارگی

Tear

در معرض قرار گرفتن

Undergo

ارتقا دادن ، تركیب دادن

Promote

شكل

Configuration

به ندرت

Rarely

خوردگی

Corrosion

ناگهانی

Abrupt

ماهرانه ساختن

Elaborate

نقایص

Defects

معمولی

Ordinary

توزیع

Disruption

بالا برده شده

Elevated

مواجه شدن

Encountered

خزش

Creep

تمایل

Tendency

دوره‌ای ، به تدریج

Progressive

ضربه‌ای ، فشرده

Impact

رخ دادن

Occur

 

 

پس ماند

Residual

 

حل تمرینات درس 1 :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. F

 2. F

 3. T

 4. T

 5. F

 

B.     Choose a , b , c  or d

 1. d

 2. b

 3. a

 4. c

 5. b

 

C.     Answer orally

 1. we can decrease deflection of a member by two ways :

(a)   by changing the cross section of the member

(b)   by using a stiffer material

 1. (a) Buckling

(b) Elastic deflection from vibration

(c) Stretching a member

 1. θ = TL/(GI)

 2. Because deflection is one of the primary problems in failure of members

 3. The best way to increase the strength of a steel member is changing its cross section.

 

 

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

 1. Resiling

 2. Deflection

 3. Suggestion

 4. Searing stress

 5. Designing

 1. Fill in

1.      Fails

Failure

2.      plastic

plasticity

3.      stability

unstable

4.      ductile

ductility

5.      stiffness

stiffening

Section Two

 1. True or False

1.      F

2.      T

3.      T

4.      T

5.      T

 1. Choose a, b, c or d

1.      a

2.      c

3.      b

4.      c

5.      b

 

Section Three: Translate Activities

عضوی كه از مواد شكل پذیر ساخته شده و تحت تنش تك محوری قرار دارد ، بندرت تحت بارهای استاتیكی شكسته می‌شود ، برای اینكه خرابی سازه‌ای بر اثر بار تسلیم قبل از شكستگی رخ می‌دهد.

بهر حال، برای مثال ، قسمتهایی كه مقطع تغییر ناگهانی دارد و یا در لبه‌های معیوب ، از جاهایی هستند كه توزیع تنش غیر یكنواخت بوده و حالت تنش عموما سه محوی (سه بعدی ) می‌باشد ، خرابی عضو بعضی وقتها به صورت شكستگی ترد اتفاق می‌افتد ، مخصوصا وقتی كه با دماهای زیر صفر مواجه هستیم ، هرچند كه عضو یك عضو شكل پذیر و تحت بارهای استاتیكی قرار داشته باشد.

اگر تمركز تنش بالایی وجود داشته باشد ، میل به شكست ناگهانی كلا افزایش می‌یابد ، تحت بارهای فشرده و دمای زیر صفر این تمایل بیشتر افزایش می‌یابد.

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.