شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > گزارش آزمایشگاهها > آزمایشگاه هیدرولیك - آزمایش مركز فشار

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش گزارش آزمایشگاه

دریافت فایل مربوط به آزمایشگاه

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب آزمایش مركز فشار  (PDF)

برای دریافت متن word پایین صفحه را ببینید

آدرس مطلب

http://www.vojoudi.com/civil/education/lab/lab12_06_02.htm

تهیه كننده

وحید یوسفی

دانشگاه -
تاریخ تهیه مهر 1382
استاد مربوطه -
درس مربوطه آزمایشگاه هیدرولیك
تعداد صفحات 7 صفحه متن
كد

lab12_06_02

توضیح

 

مقدمه :

از طرف سیال بر روی یك سطح معین ، نیروهای گسترده ای وارد می شود كه می توان آن را با یك نیروی برآیند جایگزین نمود و در اینصورت با عملكرد نیروهای خارجی سیستم نیروها سروكار خواهیم داشت و در نمایش نیروهای فشاری بایستی مقدار و جهت نیروی برآیند و نقطه اثرش بطور توأم مشخص شود .

خط اثر نیروی برآیند از نقطهای عبور می كند كه این نقطه را مركز فشار می نامند ، كه بطور معمول برای یافتن مركز فشار بایستی گشتاور های  حاصل از نیروی برآیند را با گشتاور های نیروهای گسترده حول محورها مساوی قرار داد .

و دستگاه مركز فشار دستگاهی است كه به ما امكان می دهد گشتاور ناشی از نیروی سیال را بر روی یك سطح مستوی اندازه گرفته و نتایج آن را با تحلیل تئوری مقایسه كنیم .

 

 

دریافت فایلها

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

Lab12_06_02.pdf 

PDF

ندارد

137

فایل آكروبات 7 - بدون امكان چاپ و تغییر - 7 صفحه

 

خرید متن گزارش

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

قیمت (ریال)

توضیح

lab12_06_02.doc

word

دارد

152

-

گزارش آزمایش (7 صفحه) به صورت فایل WORD

 
مقدور نمیباشد

 

 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.