شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > گزارش آزمایشگاهها > آزمایشگاه مکانیک خاک - برش مستقیم 3

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

آموزش مهندسی عمران

بازگشت به گزارش آزمایشگاهها

دریافت فایل مربوط به آزمایشگاه

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب:   آزمایش برش مستقیم  (PDF)
ارسال كننده:

حسام سیاری

دانشگاه گیلان
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه -
درس مربوطه آزمایشگاه مكانیك خاك
تعداد صفحات 6 صفحه
كد lab10_07_03
توضیح

بخشی از مقدمه مطلب:

 

یكی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاكهای تحكیم شده چسبنده ، آزمایش برش مستقیم است در این آزمایش تنشهای وارد بر سطحی كه در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش مستقیما كنترل می شود دستگاه برش مستقیم اساسا مركب از یك قوطی  كه در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته وبدون حركت است در حالیكه  قسمت بالایی آزاد است ومی تواند در هر دو جهت افقی و قائم حركت كند كه مقدار حركت را می توان بوسیله گیج اندازه گیری نمود

 

 

شناسنامه فایلها

نام فایل فرمت امكان چاپ حجم Kb توضیح

lab10_07_03.doc

word yes 163 فایل متن فارسی (Word)

Lab10_07_03.PDF

PDF yes 154 متن ترجمه شده به فارسی - 6 صفحه

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.