شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > گزارش آزمایشگاهها > آزمایشگاه مکانیک خاک - برش مستقیم

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش گزارش آزمایشگاه

دریافت فایل مربوط به آزمایشگاه

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب آزمایش برش مستقیم  (PDF)

برای دریافت متن word پایین صفحه را ببینید

آدرس مطلب

http://www.vojoudi.com/civil/education/lab/lab10_07_01.htm

تهیه كننده مهدی وجودی
دانشگاه تهران - دانشكده فنی
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه دكتر قلندرزاده
درس مربوطه آزمایشگاه مكانیك خاك
تعداد صفحات 17 صفحه
كد

lab10_07_01

توضیح

 

در همه مسائل مربوط به پایداری خاك از قبیل طراحی پی‌ها ، دیوارهای حائل و خاكریزها ، داشتن اطلاعات كافی راجع بع مقاومت خاك ضروری است. اندازه‌گیری و تعیین مقاومت خاكها بویژه برای خاكهای چسبنده كه در مباحث پایداری خاك اهمیت و كاربرد زیادی دارد، جزء مباحث پیچیده مطرح در مكانیم خاك می‌باشد. مقاومت خاك در قسمتهای مختلفی منحنی كه معرف معیار گسیختگی مصالح است ، اسامی مختلفی دارد كه شامل مقاومت كششی، مقاومت برشی و مقاومت فشاری می‌باشد. لیكن می‌توان گفت كه مقاومت برشی خاك ، عمدهترین عامل در تعییین رفتار خاكها می‌باشد. مقاومت برشی خاك، مقاومت داخلی در واحد سطح آن است، یعنی مقاومتی كه خاك می‌تواند برای تاب آوردن در برابر گسیختگی و لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه خود بسیج كند. مشخص است كه موضوع مقاومت برشی برای بررسی مسائل پایداری خاك از قبیل باربری و پایداری شیبها و شیروانیها و فشار افقی مؤثر بر روی سازه‌های نگهدارنده (دیوارهای حائل) خاك كاربرد دارد. گسیختگی حالتی است كه برای جسم تعریف می‌شود. این پدیده ممكن است ناشی از افزایش تنش یا تغییر شكل یا انرژی جذب شده توسط جسم باشد. گسیختگی ممكن است بصورت شكستگی ویا بصورت جریان خمیری باشد كه در حالت اخیر با تنش ثابت تغییر شكلهای زیادی در جسم ایجاد می‌شود.

 

 

دریافت فایلها

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

Lab10_07_01.pdf 

PDF

ندارد

595

فایل آكروبات 7 - بدون امكان چاپ و تغییر

 

 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.