شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > عمران > آیین نامه ها > آیین نامه 2800

 

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به مهندسی عمران

بازگشت به آیین نامه ها

آیین نامه 2800

در ا ینجا بخشی از آیین نامه 2800 ویرایش سوم كه حاوی یكسری تغییرات نسب به ویرایش دوم است جهت آشنایی مهندسان ارائه میگردد.

دریافت فایل

دریافت مجموعه فایلهای روبرو به صورت zip شده:

آیین نامه 2800

حجم: 3240 كیلوبایت

آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (نگارش سوم)

 

برای مشاهده متن آیین نامه باید عضو سایت باشید:  عضویت در سایت

33 صفحه اول پیش نویس نگارش سوم آیین نامه 2800 در اینجا به صورت اسكن شده ارائه میگردد و هدف آن فقط آشنایی مهندسان با تغییرات به وجود آمده در ویرایش جدید این آیین نامه میباشد.

عنوان   فصل 1   صفحه 1  

صفحه 2

 

صفحه 3

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 4   صفحه 5   صفحه 6  

صفحه 7

 

صفحه 8

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
فصل دوم   صفحه 9   صفحه 10  

صفحه 11

 

صفحه 12

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 13   صفحه 14   صفحه 15  

صفحه 16

 

صفحه 17

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 18   صفحه 19   صفحه 20  

صفحه 21

 

صفحه 22

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 23   صفحه 24   صفحه 25  

صفحه 26

 

صفحه 27

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 28   صفحه 29   صفحه 30  

صفحه 31

 

صفحه 32

آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله   آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله
                 
صفحه 33  
آیین نامه 2800 - طراحی ساختمانها در برابر زلزله  

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com