شما اینجا هستید: سایت مهندسی زلزله > مقالات > مقالات تخصصی > اثر زلزله بر سازه های زیرزمینی و تونل مترو > خلاصه بخش اول

 

بازگشت به بخش مقالات

بازگشت به مقاله اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونلهای مترو

اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو

خلاصه بخش اول

 

 

 

8- خلاصه بخش اول

با توجه به بحثهای انجام شده در مورد تونلها و سازه‌های زیر زمینی، بطور کلی رفتار این سازه‌ها در زلزله بصورت زیر خلاصه می‌شود:

مدهای خرابی

        تغییرشكل مقطع تونل

        بوجود آمدن ترك یا باز شدن درزه‌ها

        ریزش از سقف یا دیواره‌ها

        جابه‌جایی محور تونل در محل تقاطع با گسل

        پوسته‌ای شدن سقف و دیواره‌ها، كه در اثر انعكاس امواج فشاری در برخورد با سطح تونل بوجود می‌اید.

        آسیب در ورودی یا خروجی تونل (Portals)،كه البته این نوع آسیبها از نوع آسیبهای سطحی می‌باشند.

عوامل آسیب رساننده به تونلها در هنگام زلزله:

        حركت گسلهای متقاطع با تونل

        لغزش بلوكهای سست، شكست زمین و ریزش خاك

        لرزش و ارتعاش و آسیب‌دیدگی پوشش

عوامل موثر در رفتار تونلها به هنگام زلزله:

        قطر تونل

        عمق تونل

        نوع خاک ساختگاه (رسوبی، سنگی)

        صلبیت پوشش تونل

لذا با توجه به بحثهای انجام شده معلوم می‌شود، بر خلاف تصور عمومی، سازه‌های زیر زمینی زیاد هم در برابر زلزله ایمن نیستند و امکان خرابی آنها وجود دارد. در مورد تونلها و ایستگاههای آن بدلیل سطحی بودن سازه‌ها، شرایط خاص دیگری نیز حکم فرماست که در بخش بعدی بصورت کلی به این موضوع می‌پردازیم.


 

 

 

 
 
 

هر گونه کپی برداری بدون اجازه صاحب اثر ممنوع است. Info@Vojoudi.com