شما اینجا هستید: سایت مهندسی زلزله > مقالات > مقالات تخصصی > ارزیابی روشهای مختلف تحلیل یک بعدی زمین

 

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به بخش مقالات

ارزیابی روشهای مختلف تحلیل یک بعدی زمین

ارزیابی روشهای مختلف تحلیل یک بعدی زمین

 

 

ارزیابی روشهای مختلف تحلیل یک بعدی پاسخ زمین

(این مقاله در اولین کنگره ملی عمران در دانشگاه شریف ارائه گردیده است) 

 

ابوذر صدرکریمی, دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکدة فنی, دانشگاه تهران, تهران - پست الکترونیکی: a_sadrekarimi@hotmail.com

مهدی وجودی، دانشجوی كارشناسی ارشد, پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، تهران - پست الکترونیکی: Vojoudi@vojoudi.com

 چکیده

            تحلیل پاسخ دینامیکی لایه‌های زمین از اهمیت بسزایی در ژئوتکنیک لرزه‌ای برخوردار است. بهمین دلیل از سال 1920 زلزله شناسان و مهندسین ژئوتکنیک لرزه‌ای جهت تدوین روشهای محاسباتی و عددی, بمنظور تخمین اثر شرایط محلی خاک بر حرکت نیرومند زمین کار می‌کنند. طی این سالها روشهای مختلفی برای تحلیل پاسخ زمین بوجود آمده‌اند که از آن جمله می‌توان روشهای خطی معادل, غیرخطی, خطی معادل وابسته به فرکانس و وابسته به زمان و خطی معادل با مدول برشی کاهش یافته را نام برد. همچنین, امروزه شبکه‌های لرزه نگاری گسترده‌ای برای ثبت رفتار لرزه‌ای زمین در اعماق مختلف نصب شده‌اند که داده‌های حاصل از این شبکه‌ها بصورت فزاینده‌ای برای بررسی, توسعه و کالیبراسیون روشهای تخمینی و تحلیلی بکار می‌روند. در این تحقیق رفتار لرزه‌ای جزیرة مصنوعیPort Island طی زلزلة 1995 کبه(Kobe), با استفاده از روشهای مختلف تحلیل شده و با داده‌های حاصل از شتابنگارهای نصب شده در محل مقایسه شده است. طی این زلزله روانگرایی گسترده‌ای بخصوص در قسمتهای بهسازی نشدة زمین بوقوع پیوست, که از نظر تخمین رفتار غیرخطی خاک توسط روشهای موجود حائز اهمیت است. نتایج حاکی از آنست که اکثر روشهای موجود برای تخمین پاسخ زمین قبل از روانگرایی مناسب و دقیق می‌باشند, بطوریکه بعد از وقوع روانگرایی تنها تعداد اندکی از روشها جوابهای قابل قبولی ارائه می‌دهند و رفتار غیرخطی خاک در سطح کرنشهای بزرگ حین روانگرایی, ضرورت استفاده از روشهای غیرخطی را برای تخمین هرچه دقیقتر پاسخ زمین ایجاب می‌نماید.

کلید واژهها: تحلیل پاسخ زمین, غیرخطی, خطی معادل, روانگرایی, مدول برشی, میرایی.

توجه : برای دریافت متن کامل مقاله با نویسندگان تماس بگیرید

 
 
 

هر گونه کپی برداری بدون اجازه صاحب اثر ممنوع است. Info@Vojoudi.com