شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > دروس عمومی > آزمایشگاه فیزیک 2 - مطالعه سلول فتوالکتریک

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش آموزش دروس عمومی

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: [email protected]

Password Protected چیست؟

به منظور تشویق كاربران سایت به ارسال مطالب خود جهت كاملتر كردن مجموعه موجود، دسترسی به برخی از بخشهای سایت محدود گردیده است.

كاربران برای دسترسی به این بخشها باید مطلبی را جهت درج در سایت ارسال نمایند. بدین ترتیب رفته رفته مجموعه كاملتری خواهیم داشت و از سوی دیگر از دریافت بی رویه فایلها كه موجب تحمیل هزینه های بسیار زیاد تبادل اطلاعات میگردد جلوگیری میشود.

اطلاعات بیشتر

دریافت فایل مربوط به آزمایشگاه

 

با ارسال مطالب خود، آنها را ماندگار کنید

دسترسی به این بخش از مطالب توسط رمز عبور محدود گردیده است. دریافت رمز عبور

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب آزمایش مطالعه سلول فتوالكتریك  (PDF)
تهیه كننده مهدی وجودی
دانشگاه دانشكده فنی - دانشگاه تهران
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه -
درس مربوطه آزمایشگاه فیزیك 2
تعداد صفحات 12 صفحه
كد pub20_03_01
توضیح

اگر نور ماورائ بنفش را به صفحه‌ای فلزی كه قبلا دارای بار الكتریكی منفی شده است بتابانیم، ذره به سرعت بار منفی خود را از دست میدهد اما اگر دارای بار الكتریكی مثبت باشد، بار آن در اثر برخورد نور ماوراء بنفش از بین نمیرود. می‌توان چنین نتیجه گرفت كه از برخورد نور ماوراء بنفش به یك صفحه فلزی‌ فقط بار الكتریكی منفی از آن خارج خواهد شد و ثابت شده است كه بر اثر برخورد نور ماوراء بنفش به سطح فلز، الكترون از آن خارج می‌شودكه این اثر را اثر فتوالكتریك یا اغلب اثر هالواكس می‌نامند. هر سلول فتو الكتریك از یك كاتد صادر كننده و یك آند جمع كننده الكترونها تشكیل شده كه این دو در یك محفظه شیشه‌ای قرار دارند كه داخل آن خلا است. حال اگر نور ماوارء بنفش روی كاتد بیفتد، از كاتد الكترون صادر شده و بوسیله گالوانومتر این جریان اندازه‌گیری می‌شود. اگر پتانسیل آند نسبت به كاتد مثبت باشد، آنگاه میدان الكتریكی شتاب دهنده خواهد بود و تمام الكترونها به آند خواهند رسید. در غیر این.

 

دریافت فایلهای آموزشی

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

pub20_03_01.pdf

PDF

ندارد

173

فایل آكروبات 7 - 12 صفحه - بدون امكان چاپ و تغییر

 
 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.