شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه ها > راهسازی - دانشگاه تهران - دکتر پلاسی

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به بخش پروژه های محاسباتی

پروژه راهسازی - استاد راهنما : دکتر پلاسی - دانشگاه تهران

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب

پروژه راه سازی (PDF)

برای دریافت متن word پایین صفحه را ببینید

تهیه كننده

ابوذر صدركریمی

كسگین خواهشی

دانشگاه تهران - دانشكده فنی
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه دكتر پلاسی
درس مربوطه راه سازی
تعداد صفحات 40 صفحه متن + نقشه های اتوكد + فایل ورودی SDRMAP + جدول Excel
كد pro08_02
توضیح

صورت پروژه

پروژه مربوط است به طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر :

  • راه اصلی حداقل دوخطه - دوطرفه (یك خط رفت و یك خط برگشت )

  • حداقل طول برابر 5 كیلومتر

  • طراحی مسیر باید بگونه‌ای باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنین نقطه اجباری مشخص شده باشد.

  • محل پروژه در منطقه غرب تهران مطابق نقشه‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری با تقسیم بندیهای زیر میباشد :

Block 15 : Sheet No. C1

Block 15 : Sheet No. C2

Block 15 : Sheet No. C3

         

موارد درخواستی :

1.      مسیر یابی روی نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس 1:2000)

2.      تعیین شیب قطعات مختلف راه

3.      طراحی قوسهای افقی(قوسهای دایره ای و قوسهای کلوتوئید)

4.      تعیین اضافه عرض قوسها

5.      تعیین بربلندی(دور)

6.       رسم پروفیل طولی با كلیه جزئیات ، طراحی قوسهای قائم

7.      پروفیلهای عرضی

8.      محاسبه حجم عملیات خاكی

9.      رسم منحنی بروكنر

10.  طرح ابنیه فنی (پل ، آبرو ، تونل ، دیواره حائل و )

11.  طرح روسازی راه

12.  تهیه فهرست مقادیر

13. برآورد هزینه احداث راه

 

 

دریافت فایلهای آموزشی (راهنمای دریافت)

نام فایل

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

pro08_02.pdf

PDF

ندارد

380

فایل PDF7.0 - بدون امكان چاپ و تغییر - 40 صفحه

 

 
 
 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.