شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس نهم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: [email protected]

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس نهم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

   

لغات جدید درس نهم:

محیطی

Circumferential

 

تصمیم گرفتن

Devise

هندسی

Geometric

 

مقاومت كردن

Withstand

توجیه شود

Accounted for

 

پیش بینی

Anticipate

صرفنظر كردن

Disregard

 

جنبه، وجه

Aspect

خمشی

Flexural

 

مقصود

Objective

گشتاور

Torque

 

ایده‌آل سازی

Idealization

پیچش

Torsion

 

هوافضا

Aerospace

پیچشی

Torsional

 

سازه‌های دریایی (كشتی)

Ship Structures

تعادل

Equilibrium

 

فلسفه

Philosophy

متعادل شده

Equilibrated

 

بطور غالب

Predominantly

معادل

equivalent

 

تصور كلی

Concept

جانبی

Transverse

 

اساسا

Fundamentally

تمایل داشتن به

Tend to

 

قاب

Framework

افزایش پیدا كردن

Halved

 

صفحه

Plate

سختی

Stiffness

 

پوسته

Shell

اتصال

Juncture

 

اجسام فضایی

Solid

مفهوم

Concept

 

بنا كردن ، قرار دادن

Establish

قائم، عمود

Perpendicular

 

یكپارچه

Assemblage

شدت

Intensity

 

صحیح

Proper

فضائی

Spatial

 

غشاء

Membrane

انجام دادن

Accomplish

 

جزئی، بخشی

Partial

جدا كردن

Isolating

 

پیوسته، متصل

Continuum

مخصوص

Respective

 

قالب، قالب ریزی كردن

Mold

قابل مقایسه

Analogous

 

جایگزین كردن، داخل شدن

Alter

نشاندادن،به تصویركشیدن

Visualize

 

گسترده ، وسیع

Broadly

مثلثی

Triangular

 

تفسیر

Interpretation

مرزها

Boundaries

 

انتخاب كردن

Deal with

درستی

Accuracy

 

بویژه

Chiefly

درست

Accurate

 

خودكار ، ماشینی

Automation

شبكه

Gridwork

 

توانائی

Capability

نوكها، رئوس

Vertices

 

تركیب شدن

Synthesize

راس، نوك

Vertex

 

خزش پیدا كردن

Scramble

بطور یكسان

Identically

 

فشاردار كردن

Pressurize

قابل ملاحظه

Noteworthy

 

ایده‌آل سازی

Idealize

تفاوت ، وجه تمایز

Distinctions

 

مساحتی

Areal

 

 

 

هویت

Entity

 

 

 

اصلاح كردن

Refine

 

 

 

ممتد

Continuum

 

 

 

درجه دو

Quadratically

 

 

 

خوب توجیه كردن

Portray

 

 

 

مجبور كردن

Enforce

 

 

 

تفاوت كلی

Disparity

 

 

 

گسسته سازی

Discretization

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل تمرینات درس نهم :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. F

 2. F

 3. T

 4. F

 5. F

B.     Choose a , b , c  or d

 1. c

 2. d

 3. c

 4. c

 5. a

C.     Answer orally

1.      To explore an efficient method for analyzing all types of structures.

2.      All types of structures can be solved by this method.

3.      The main use of computers in this method is solving large-order systems of equations.

4.      The fundamental relationships of stress and strain, compatibility and equilibrium.

5.      To devise arrangements and proportions of members that can withstand, economically and efficiently, the conditions anticipated during the lifetime of a structure.

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (d)

  2. )c)

  3. (c)

  4. (d)

  5. (a(

 2. Fill in

  1. Axial

Axially

  1. Rigidity

Rigid

  1. Stiffening

Stiffen

  1. Compatibility

Compatible

  1. Flexibility

Flexible

 

 1. Fill in the blanks :

Properties

Elastic

Homogeneous

Isotropic

Young’s

Strain

Uniaxially

Rigidity

Transverse

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. c

  2. b

  3. f

  4. e

  5. d

  6. a

 

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. T

 3. T

 4. F

 5. T

 1. Choose a, b, c or d

 1. a

 2. c

 3. a

 4. b

 5. b

 

 

Section Three: Translate Activities

معادلات انعطاف پذیری اعضا

معادلات انعطاف پذیری اعضا، برای اعضای دارای تكیه‌گاه پایدار، تغییر شگل گره را به صورت تابعی از نیروهای گره بیان می‌كنند.

كه [d] ماتریس شكلپذیری جزء می‌باشد. ضریب شكل‌پذیری یك عضو منفرد ، dij ، عبارتست از مقدار جابجایی ایجاد شده بوسیله بار واحد  Fj. زیر نویس F برای بردارهای نیرو و جابجایی به درجه آزادی اشاره دارد. كه تاكید می‌كند بردارهای نیرو و جابجایی مشمول مولفه‌های مربوط به شرایط تكیه‌گاهی نیستند.

روابط انعطاف پذیری را فقط می‌توان برای اعضایی كه تكیه‌گاه آنها پایدار است می‌توان نوشت زیرا حركت جسم صلب با دامنه غیر مشخص در غیر اینصورت در اثر اعمال بارها ایجاد خواهد شد.

آینها می‌توانند مشخص گردند در صورتی كه تكیه‌گاههای پایدار وجود داشته باشد. برخلاف معادله ماتریس سختی، ماتریس انعطاف پذیری واحد نمی باشد. تفاوت این است كه، در تشكیل ماتریس سختی اعضا، تغییر مكانها مشخص هستند و بنابراین جابجایی جسم صلب، مشكلی ار نظر تعریف ندارد. بخاطر ملزومات مورد نیاز برای تعیین روابط انعطاف پذیری، برخی از درجات آزادی مربوط به نقطه جزء در معادله بالا غایب هستند.

 

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.